Kontrola vývozu a sankcie

Ako dodržiavať sankcie a vývozné predpisy?

 

Kontrola vývozu a aktuálne medzinárodné sankcie môžu ovplyvniť doručovanie tovaru do niektorých krajín/teritórií. Závisí to od typu tovaru, krajiny vyzdvihnutia a doručenia alebo od strán zúčastnených na transakcii.

Hoci spoločnosť TNT poskytuje služby v mnohých krajinách/teritóriách, ktoré sú v súčasnosti ovplyvnené medzinárodnými sankciami, doručujeme vždy výhradne v súlade s predpismi a sankciami uloženými Organizáciou spojených národov, Európskou úniou, Spojenými štátmi americkými a ďalšími krajinami/teritóriami. Ďalšie podrobnosti o zaobchádzaní s obmedzeným, ale legitímnym obchodom nájdete v Prepravných podmienkach TNT týkajúcich sa manipulácie so strategickými položkami a sankcionovanými destináciami.

Zakázané strany

Zoznamy zakázaných strán sú súčasťou režimov medzinárodných sankcií a požiadaviek kontrol vývozu. Spoločnosť TNT neakceptuje zásielky posielané osobám/osobami alebo subjektom/subjektmi, ktoré sú na zozname zakázaných strán.
 

Užitočné odkazy:


Strategický tovar

Strategický tovar predstavuje vojenský tovar alebo tovar s dvojakým použitím, ktorý sa môže využívať na civilné aj vojenské účely. Spoločnosť TNT neklasifikuje žiadny strategický tovar, ide o zodpovednosť vývozcu/odosielateľa. Možnosti našich služieb sa líšia v závislosti od lokality, no vždy vyžadujú jasné informácie o všetkých platných licenciách. Ďalšie informácie vám poskytne vaše lokálne oddelenie služieb zákazníkom.


Užitočné odkazy:


Destinácie s obmedzením

Spoločnosť TNT pozastavila niektoré služby alebo zaviedla dodatočné požiadavky na doručovanie, aby spĺňala medzinárodné požiadavky. Nižšie nájdete zoznam krajín a príslušné sankčné programy, ktoré ovplyvňujú služby spoločnosti TNT.
 

Užitočné odkazy:

Krymský región

- Od 1. apríla 2016 spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby v Krymskom regióne.

 

Kuba

- Od 1. apríla 2016 spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby na Kube.

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby žiadnemu kubánskemu veľvyslanectvu ani konzulátu vo svete.

 

Irán

- Od 1. apríla 2016 spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby v Iráne.

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby žiadnemu iránskemu veľvyslanectvu ani konzulátu vo svete.

 

Kórejská ľudovodemokratická republika

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby v Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby žiadnemu veľvyslanectvu ani konzulátu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky kdekoľvek vo svete.

 

Rusko

EÚ a USA zaviedli sankcie voči Rusku. Spoločnosť TNT zaviedla nasledujúce opatrenia, aby mohla svoje služby v Rusku poskytovať optimálne a v súlade s nariadeniami:

- Neakceptujeme žiadny vojenský tovar na vývoz z Ruska alebo do Ruska.
- Neakceptujeme žiadny tovar s dvojakým použitím na vývoz vojenským koncovým spotrebiteľom v Rusku.
- Tovar zo zoznamu zariadení súvisiacich s ropou a plynom musí mať licenciu, aby bol akceptovaný pre export do Ruska. Kliknutím zobrazíte dokument.

 

Sudán

- Od 1. apríla 2016 spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby v Sudáne.

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby na žiadnom svetovom sudánskom veľvyslanectve ani konzuláte.

 

Sýria

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby v Sýrii.

- Spoločnosť TNT neposkytuje svoje služby na žiadnom svetovom sýrskom veľvyslanectve ani konzuláte.

 

Aktuálne colné predpisy a obmedzenia

Tu nájdete vždy aktuálne colné predpisy a obmedzenia v jednotlivých krajinách sveta.