Incoterms

O čo presne ide?

Incoterms je krátke a výstižné pomenovanie pre Medzinárodné obchodné podmienky. Ide o súbor 11 pravidiel, ktoré boli prvýkrát predstavené v roku 1936 a určujú oblasť zodpovednosti jednotlivých osôb pri medzinárodných transakciách.

Prečo sú také dôležité?

Sú známe a uznávané po celom svete, od Austinu až po Zanzibar. Sú neoddeliteľnou súčasťou každej obchodnej faktúry a vo výraznej miere znižujú riziko finančne nákladných nedorozumení.

Čo všetko pokrývajú?

Incoterms podrobne definujú všetky úlohy, riziká a náklady spojené s transakciou tovaru od predávajúceho po kupujúceho.

3 najbežnejšie Incoterms

EXW – Ex-Works (Zo závodu)

 • Kupujúci preberá takmer všetky náklady a riziká spojené s celým procesom dodania.
 • Jediná úloha predávajúceho spočíva v zaistení, že sa kupujúci dostane k tovaru.
 • Keď kupujúci získa prístup k tovaru, zodpovedá zaň (vrátane jeho nakládky).

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

U predávajúceho v sklade, v kancelárskych priestoroch alebo kdekoľvek inde, kde sa vyzdvihuje tovar.

DAP – Delivered At Place (S dodaním na miesto)

 • Predávajúci pokrýva náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na dohodnutú adresu.
 • Tovar sa klasifikuje ako dodaný, keď je doručený na danú adresu a pripravený na vyloženie.
 • Exportné a importné povinnosti sú rovnaké ako pri DAT.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď je tovar pripravený na vyloženie na dohodnutej adrese.

DDP – Delivered Duty Paid (S dodaním clo platené)

 • Predávajúci preberá takmer celú zodpovednosť počas celého procesu dodania.
 • Predávajúci pokrýva všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na dohodnutú adresu.
 • Predávajúci tiež zabezpečuje, že je tovar pripravený na vyloženie, spĺňa exportné a importné povinnosti a platí všetky clá.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď je tovar pripravený na vyloženie na dohodnutej adrese.

 

Ďalšie Incoterms

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To (Preprava a poistenie platené do)

 • Rovnaké povinnosti predávajúceho ako pri CPT s jediným rozdielom: predávajúci platí aj za poistenie tovaru.
 • Predávajúci je povinný zakúpiť len to najnižšie možné krytie.
 • Ak chce kupujúci komplexnejšie poistenie, musí si ho zaplatiť sám.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď prepravca kupujúceho dostane tovar.

DAT – Delivered At Terminal (S dodaním na terminál)

 • Predávajúci je zodpovedný za náklady a riziká spojené s doručením tovaru na dohodnutý terminál.
 • Tento terminál môže byť na letisku, v sklade, na ceste alebo na kontajnerovom dvore.
 • Predávajúci zorganizuje preclenie a tovar vyloží na termináli.
 • Kupujúci uhradí dovozné colné konanie a všetky s ním spojené poplatky.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Na termináli.

FCA – Free Carrier (Vyplatené dopravcovi)

 • Úlohou predávajúceho je dopraviť tovar k prepravcovi kupujúceho na dohodnuté miesto.
 • Predávajúci tiež musí precliť tovar na export.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď prepravca kupujúceho dostane tovar.

CPT – Carriage Paid To (Preprava platená do)

 • Rovnaké povinnosti predávajúceho ako pri FCA s jediným rozdielom: predávajúci pokrýva náklady za doručenie.
 • Ako pri FCA, aj tu je predávajúci zodpovedný za preclenie tovaru na export.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď prepravca kupujúceho dostane tovar. EXW – Ex-Works.

FAS – Free Alongside Ship (Vyplatené k boku lode)

 • Predávajúci preberá všetky náklady a riziká až po doručenie tovaru k lodi.
 • Kupujúci následne preberá zodpovednosť za riziká a postará sa o vývozné a dovozné preclenie.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď je tovar doručený k lodi.

FOB – Free On Board (Vyplatené na loď)

 • Predávajúci preberá všetky náklady a riziká až po doručenie tovaru na palubu lode.
 • Taktiež je zodpovedný za exportné preclenie.
 • Kupujúci preberá všetky povinnosti hneď po naložení tovaru na palubu lode.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď je tovar doručený na loď.

CFR – Cost And Freight (Náklady a prepravné)

 • Predávajúci má rovnaké povinnosti ako pri FOB, no musí zaplatiť aj poplatok za dovoz tovaru do prístavu.
 • Ako pri FIB, kupujúci preberá všetky povinnosti hneď po naložení tovaru na palubu.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď je tovar na lodi.

CIF – Cost, Insurance And Freight (Náklady, poistenie a prepravné)

 • Predávajúci má rovnaké povinnosti ako pri CFR, no musí zaplatiť aj poplatky za poistenie.
 • Ako pri CIF, stačí zakúpenie minimálneho poistného krytia.
 • Ak kupujúci požaduje komplexnejšie poistenie, musí si ho zaplatiť sám.

Riziko sa presúva od predávajúceho ku kupujúcemu:

Keď je tovar na lodi.

Vytvorili ste si predstavu o Incoterms? Výborne. Môžete začať posielať.