Viac

Poistenie

Poplatok sa uplatňuje na iné zásielky ako dokumenty a poskytuje zvýšenú zodpovednosť prepravcu voči dokázanej strate alebo poškodeniu do výšky 25 000 EUR alebo deklarovanej fakturovanej hodnoty (podľa toho, ktorá je nižšia).

Čítajte viac


Prepravné listy a faktúry v papierovej forme

  • Neelektronická zásielka (len vývoz)
    Poplatok sa uplatňuje na zásielky, ktorých dáta nie sú zadané elektronicky, t. j. ručne písané prepravné listy. Nevzťahuje sa na importné zásielky a zásielky poslané Špeciálnymi službami.
    Príplatok: 5 €/zásielka
  • Neelektronická faktúra
    Poplatok sa uplatňuje, ak zákazník vyžaduje faktúru v papierovej forme.
    Príplatok: 4 €/zásielka

Objednajte teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.