ทีมงานฝ่ายยานยนต์

เราช่วยให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

การขนส่งยานยนต์มีความท้าทายในรูปแบบเฉพาะ เราเข้าใจดีว่ากระบวนการผลิตที่หยุดชะงักอาจสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของคุณได้ เราจึงใช้ความเชี่ยวชาญของเรามอบบริการเฉพาะทางที่รวดเร็วและเชื่อถือได้แก่ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจยานยนต์ของคุณ เพื่อให้โรงงานของคุณดำเนินงานตามตารางเวลาและมอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าของคุณได้อย่างเต็มที่.

เชื่อมโยงสู่การผลิต

ทีมงานของเราทราบดีถึงความซับซ้อนของสายการผลิตยานยนต์ เพราะสายการผลิตต้องสนับสนุนโดยผู้จัดหาอุปกรณ์หลายร้อยรายจากทั่วโลก หากมีผู้จัดหาเพียงรายเดียวไม่สามารถส่งมอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ สายการผลิตทั้งหมดย่อมหยุดชะงักลง ซึ่งไม่เพียงสร้างความเสียหายทางการเงินเท่านั้น หากยังเป็นการผิดสัญญากับลูกค้าและสร้างความสูญเสียทางธุรกิจได้.

 

เราทราบดีว่าชิ้นส่วนทั้งหมดต้องถูกส่งมอบในเวลาที่เหมาะสมและสู่จุดหมายที่ถูกต้อง เพื่อให้สายการผลิตของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเสมือนกลไกของนาฬิกา.

 

เราสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานธุรกิจยานยนต์ของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 

 • ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 2-4% ด้วยบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
 • ลดโอกาสการหยุดชะงักของสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขนส่งได้สูงถึง 60%
 • เพิ่มกำลังการผลิตในระบบการวางแผนได้ 3-6% ผ่านการยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการวัสดุในโรงงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการวัตถุดิบในโรงงาน
 • ลดต้นทุนการบริหารถึง 50% ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้ขนส่งหลายรายในกรณีสินค้าฉุกเฉิน

 

บริการของเรา

 • เราเร็วกว่า 92 % หรือเทียบเท่าคู่แข่งสำหรับการขนส่งทางบกง.
 • เราครอบคุลมจุดหมายในยุโรปมากกว่า 20% โดยสามารถขนส่งทางบกได้ภายใน 48 ชั่วโมง.
 • เครือข่ายการขนส่งทางบอกสามารถรองรับหีบห่อและแท่นสินค้าได้หนักถึง 1,000 กก.
 • เรานำเสนอทางเลือกบริการที่มากกว่าทั้งสำหรับการขนส่งขาแรกและการรับช่วงขนส่ง.

 

ทีมงานของเรา

 • เรามีช่องทางบริการมากกว่า 6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง พร้อมขีดความสามารถในการวางแผนในประเทศที่ดีกว่า ทำให้บริการได้ดีกว่า 2-5%.
 • เราไม่มีการแบ่งฝ่ายงานภายใน เราจึงสามารถนำเสนอรูปแบบการขนส่งได้หลากหลายและครอบคลุมกว่าผ่านจุดติดต่อแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว.
 

การดาวน์โหลดที่มีประโยชน์

ติดต่อกับทีมงานฝ่ายยานยต์ยนต์ของเรา

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม