ทีมงานภาคอุตสาหกรรม

เรายกระดับกำลังการผลิตให้สูงสุด

กระบวนการขนส่งภาคอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้า ถูกผลักดันด้วยแรงกดดันด้านเวลาที่กำหนด ซึ่งประสบการณ์และองค์ความรู้ในแต่ละพื้นที่ของเราจะช่วยให้คุณสามารถรักษาคำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกรายได้.

เชื่อมโยงสู่การผลิต

การดำเนินการโรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเพื่อกำกับจังหวะของสายการผลิตให้สอดคล้องกับผู้บริโภคและเพื่อมอบบริการตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศของคุณจึงต้องตอบสนองอย่างฉับไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสเป็คผลิตภัณฑ์และความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจทำให้ต้องมีหน่วยเก็บรักษาพัสดุจากผู้จัดหานับพันราย.

 

ความซับซ้อนของการขนส่งภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด ประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นทุกสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับจุดคุ้มทุน ซึ่งทำให้สายการผลิตต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเสมือนกลไกของนาฬิกา.

 

เราสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 

 • ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 2-4% ด้วยบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
 • ลดโอกาสการหยุดชะงักของสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขนส่งได้สูงถึง
 • เพิ่มกำลังการผลิตโรงงาน 3-6% จากการปรับปรุงการรับสินค้า ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการสินค้า
 • ลดต้นทุนการบริหารถึง 50% ผ่านการลดจำนวนผู้ขนส่งสำหรับสินค้าฉุกเฉิน

บริการของเรา

 • เราเร็วกว่า 92 % หรือเทียบเท่าคู่แข่งสำหรับการขนส่งทางบก
 • เราครอบคุลมจุดหมายในยุโรปมากกว่า 20% โดยสามารถขนส่งทางบกได้ภายใน 48 ชั่วโมง
 • เครือข่ายการขนส่งทางบอกสามารถรองรับพัสดุและแท่นวางสินค้าได้หนักถึง 1,000 กก.
 • เรานำเสนอทางเลือกบริการที่มากกว่าทั้งสำหรับการขนส่งขาแรกและการรับช่วงขนส่ง

ทีมงานของเรา

 • เรามีช่องทางบริการมากกว่า 6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง พร้อมขีดความสามารถในการวางแผนในประเทศที่ดีกว่า ทำให้บริการได้ดีกว่า 2-5%.
 • เราไม่มีการแบ่งฝ่ายงานภายใน เราจึงสามารถนำเสนอรูปแบบการขนส่งได้หลากหลายและครอบคลุมกว่าผ่านจุดติดต่อแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว.

การดาวน์โหลดที่มีประโยชน์

สินค้าสำเร็จรูป

เราเข้าใจดีถึงเครือข่ายที่ซับซ้อนของสินค้าภาคอุตสาหกรรม การมีจุดกระจายสินค้าหลายจุดซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการขนส่งหลายราย เครือข่ายเช่นนี้ทำให้การติดตามสถานะสินค้าทำได้จำกัด ทั้งยังเสี่ยงต่อความยุ่งยากและการบริหารจัดการสินค้าที่ซับซ้อน.

 

เราจึงนำเสนอกลไกการขนส่งที่รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งสนับสนุนการทำงานโดยเครือข่ายการขนส่งทางบกแห่งยุโรปของทีเอ็นทีและขีดความสามารถของเราในการผนวกรวมเข้ากับการขนส่งขาแรกและการรับช่วงขนส่งสินค้า ด้วยความเชี่ยวชาญชั้นนำในตลาด ทีมงานภาคอุตสาหกรรมของเราทำให้คุณมั่นใจได้ว่าลูกค้าและพันธมิตรการขนส่งของคุณจะได้รับสินค้าตามสั่งทุกเมื่อที่จำเป็นต้องใช้งาน.

 

เราสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมของคุณได้ ซึ่งรวมถึง:

 

 • ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 2-5% ด้วยบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
 • ลดโอกาสความล้มเหลวในการส่งมอบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขนส่งได้สูงถึง 30%
 • ลดการสูญเสียยอดขายได้กว่า 3-10% ผ่านการปรับปรุงการวางจำหน่ายสินค้า
 • ลดต้นทุนการบริหารถึง 40% ผ่านการลดจำนวนผู้ขนส่งและการร้องเรียนของลูกค้า

บริการของเรา

 • เราเร็วกว่า 92 % หรือเทียบเท่าคู่แข่งสำหรับการขนส่งทางบก
 • ครอบคุลมจุดหมายในยุโรปมากกว่า 20% โดยสามารถขนส่งทางบกได้ภายใน 48 ชั่วโมง
 • เครือข่ายการขนส่งทางบอกสามารถรองรับพัสดุและแท่นวางสินค้าได้หนักถึง 1,000 กก.
 • เรานำเสนอทางเลือกบริการที่มากกว่าทั้งสำหรับการขนส่งขาแรกและการรับช่วงขนส่ง

ทีมงานของเรา

 • ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าผู้ทุ่มเท มีขีดความสามารถในการวางแผนในประเทศที่ดีกว่า ทำให้บริการได้ดีกว่า 1.5%.
 • ทีมงานภาคอุตสาหกรรมจะคอยตรวจสอบสถานการณ์ขนส่งนับตั้งแต่การรวบรวมสินค้าไปจนถึงการส่งมอบเพื่อสร้างความมั่นใจ รวมถึงเริ่มขั้นตอนการกู้คืนบริการ (หากจำเป็น) และช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนการขนส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วน.

การดาวน์โหลดที่มีประโยชน์

ติดต่อกับทีมงานภาคอุตสาหกรรมของเรา

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม