Phí lưu kho hàng nhập

Quy định mới này được chính thức áp dụng từ ngày 01/3/2011.

Lô hàng lưu kho là Hàng nhập quốc tế đã được nhận vào VN nhưng không hoàn thành thủ tục hải quan; trong vòng; 3 ngày làm việc (không kể ngày hàng đến) vì những lý do như:

 

(1) thông tin hoặc chứng từ để làm thủ tục hải quan không đầy đủ, chính xác, hoặc

 

(2) Theo yêu cầu của người nhận/người gởi.

 

Hoặc hàng đã được thông quan nhưng khách hàng vì lý do nào đó chưa nhận hàng và hàng vẫn được giữ tại kho TNT.

 

Điều kiện và cách tính phí lưu kho hàng nhập quốc tế:

LoạI lưu kho

NộI dung

Đơn vị tính

Mức giá (chưa vat)

Hàng thông thường

Giá tối thiểu

/ 1 lô hàng

110.000 VND

Hàng thông thường

Tính từ ngày làm việc thứ năm (5) kể từ khi hàng đến VN

kg/ngày

 

75 kg đầu tiên của lô hàng: 5.300VND/kg/ngày

Từ 76kg – 300kg: mỗi kg (vượt trên 75kg đầu tiên): 2.400VND/kg/ngày

Từ 301kg – 500kg: mỗi kg (vượt trên 300kg đầu tiên): 1.700VND/kg/ngày

Từ 501kg – 1.000kg: mỗi kg (vượt trên 500kg đầu tiên): 1.100VND/kg/ngày

Từ 1.001kg – 5.000kg: mỗi kg (vượt trên 1.000kg đầu tiên): 700VND/kg/ngày

Từ 5.001kg trở lên: mỗi kg (vượt trên 5.000kg đầu tiên): 500VND/kg/ngày

 

Hàng cần bảo quản lạnh

Giá tối thiểu

/ 1 lô hàng

213.000 VND

Hàng cần bảo quản lạnh

Tính từ ngày đầu tiên yêu cầu giữ lạnh

kg/ngày

8.500 VND

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm