Phụ phí nhiên liệu TNT

Khu vực AMEA

Mức phụ phí nhiên liệu có hiệu lực:

01/12/2018 - 31/12/2018: 18.50%

01/11/2018 - 30/11/2018: 18.00%

01/10/2018 - 31/10/2018: 17.50%

 

Mức phụ phí nhiên liệu dựa vào giá bán nhiên liệu trực tiếp của U.S. Gulf Coast (USGC), trước đây được điều chỉnh hàng tháng trên cơ sở làm tròn số của giá bán trực tiếp trên một gallon dầu được công bố bởi Bộ Năng Lượng Mỹ (EIA). Để tải bảng giá mới nhất từ website của họ, vui lòng nhấn để tải.

 

Hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, phụ phí nhiên liệu TNT sẽ được điều chỉnh hàng tuần, dựa theo sự thay đổi giá dầu thô U.S. Gulf Coast (USGC) như bảng dưới đây:

Vui lòng lưu ý rằng sẽ có độ trễ một tháng cho việc áp dụng mức phụ phí nhiên liệu. Ví dụ, giá trung bình hàng tháng cho dầu thô U.S. Gulf Coast (USGC) trong tháng 4 sẽ được công bố trong tuần thứ 2 của tháng 5 và sẽ được sử dụng để xác định phụ phí nhiên liệu được áp dụng trong tháng 6.

 

TNT có quyền thay đổi phụ lục, bảng biểu và tính toán phụ phí nhiên liệu mà không cần báo trước. Cả số lượng và thời gian của phụ phí này sẽ được quyết định bởi TNT. Bảng số liệu trên sẽ được cập nhật nếu phụ phí nhiên liệu vượt hơn giá trị cao nhất hoặc giảm xuống dưới giá trị thấp nhất, hoặc có thay đổi nào khác.

 

Vui lòng kiểm tra website thường xuyên để cập nhật thông tin.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm