Електронно фактуриране

Оптимизира Вашия административен процес с онлайн инструмент за получаване на фактури.

За Ваше улеснение, можете да се възползвате от системата за електронно фактуриранe e-faktura - бърз, ефективен и щадящ природата начин да получавате Вашите фактури от TNT.