Изчисляване на размер и тегло

Колко голямо може да е твърде голямо?

Изчисляване на обемно тегло

Големи, леки пакети се таксуват по тяхното обемно тегло за пространството, което заемат, а не за реалното им физическо тегло. За да определите обемното тегло, първо трябва да изчислите обема на Вашия пакет и след това да умножите получената цифра със съответния коефициент на обемно преобразуване.

Услуга

Коефициент на обемно преобразуване

Услуги Express

Умножете по 200: Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 200

- Special Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 200

- 9:00 Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 200

- 10:00 Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 200

- 12:00 Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 200

- Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 200

Услуги Economy services

Умножете по 250: Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 250

- 12:00 Economy Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 250

- Economy Express

Дължина (м) x Широчина (м) x Височина (м) x 250

Ограничения за размер и тегло


По-долу ще намерите ръководството за нашите стандартни размери, тегло и обем за международни пратки. Въпреки това, максималното тегло и размери могат да варират според произхода и дестинацията на пратката. Ограниченията ще бъдат потвърдени, когато правите заявка за взимане на пратката или когато се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" с конкретно запитване.

Услуги Express в рамките на Европа

Вижте по-долу ограниченията относно размерите и теглото за нашите експресни услуги в рамките на Европа

 

09:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Максимални размери: д x ш x в (в метри)

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (не-палетизиран)

30 kr.

30 kr.

70 kr.

70 kr.

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (палетизиран)

N/A

N/A

500 kr.

500 kr.

Максимално тегло на пратка

210 kr.

210 kr.

500 kr.

500 kr.

Услуги Economy Express в рамките на Европа

Вижте по-долу ограниченията относно размерите и тегло за нашите Economy Express услуги в рамките на Европа

 

12:00 Economy Express

Economy Express

Максимални размери: д x ш x в (в метри)

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (не-палетизиран)

70 kr.

70 kr.

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (палетизиран)

500 kr.

1000 kr.

Максимално тегло на пратка

500 kr.

7000 kr.

Междуконтинентални услуги Express

Вижте по-долу ограниченията относно размерите и теглото за нашите експресни услуги за междуконтинентални пратки

 

09:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Максимални размери: д x ш x в (в метри)

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (не-палетизиран)

30 kr.

30 kr.

70 kr.

70 kr.

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (палетизиран)

N/A

N/A

500 kr.

500 kr.

Максимално тегло на пратка

210 kr.

210 kr.

500 kr.

500 kr.

Междуконтинентални Услуги Economy Express

Вижте по-долу ограниченията относно размерите и теглото за нашите междуконтинтални услуги Economy Express

 

12:00 Economy Express

Economy Express

Максимални размери: д x ш x в (в метри)

N/A

2.4 x 1.2 x 1.5

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (не-палетизиран)

N/A

70 kr.

Максимално тегло на отделен пакет от пратка (палетизиран)

N/A

1000 kr.

Максимално тегло на пратка

N/A

1500 kr.