Опаковане на вашата пратка

Уверете се, че Вашата пратка ще пристигне безопасно и навреме, като опаковате стоките си добре. Това е едно от най-важните неща, които можете да направите, за да намалите риска от закъснения и повреди по време на транспортирането.

Насоки за опаковане

Получете по-подробни съвети за опаковането на кутии, палети и предмети с неправилна форма.

 

Бъдете внимателни при опаковането

Вашата опаковка трябва да отговаря на нашите минимални изисквания.