Допълнителни такси

Запознаване с вашата фактура

Допълнителните такси са други такси, които са задължителни и приложими за всички Ваши TNT пратки.

Такса "Гориво"

TNT прилага за всички пратки допълнителна такса гориво на база  променлив седмичен индекс.

 

  • Кликнете тук за да видите актуалните индекси на приложимата такса "Гориво" за Европа.

Такса "доставка извън населени зони"

Ние предлагаме услуги за взимане и доставка на пратки почти навсякъде, където се нуждаете. За някои отдалечени и трудно достъпни места се прилага допълнителна такса за извън район, за да се покрият направените допълнителни разходи.

 


Такса "сигурност"

TNT е въвела допълнителни процедури, дейности и инвестиции, за да запази пратките на нашите клиенти, докато са под наше попечителство. За да компенсират частично допълнителните разходи, се прилага допълнителна такса за увеличена сигурност.

 

С тази допълнителна такса се облагат всички международни пратки с TNT услугите Express, Economy Express и Special Express в размер на 0.10 BGN на килограм*, минимум 1.00 BGN и максимум 20.00 BGN на пратка.

 

*TNT използва коефициент за обемно превръщане, за да се изчисли дали дадена пратка ще бъде таксувана съгласно нейното реално тегло или съгласно обемното й тегло – по-голямото от двете.

 

Изтеглете листовката с всички Допълнителни такси, приложими за TNT България за 2020 г.