Уведомление относно защитата на личните данни от страна на TNT

Вашето доверие е важно за нас. Затова защитаваме Вашата информация и я използваме по отговорен начин, като същевременно продължаваме да Ви предоставяме изключителното обслужване, което очаквате от ФедЕкс и неговите оперативни групи, дъщерни дружества и отдели, в т.ч. всички дружества на ТНТ (наричани по-нататък „ФедЕкс“). Ние във ФедЕкс сме поели ангажимент да защитаваме Вашата неприкосновеност и сигурността на информацията, която може пряко или непряко да се използва  за идентифициране на физическо лице (оттук нататък наричани „Личните данни“).. Настоящото уведомление относно защитата на Личните данни (оттук нататък наричано „Уведомление относно защитата на Личните данни“) е създадено от ФедЕкс, за да се обясни как ФедЕкс събира и обработва Лични данни.

Последна актуализация: януари 2019 г.

Когато в настоящото Уведомление относно защитата на Личните данни се споменава „ФедЕкс“, „ние“, „нас“ или „наш“, ФедЕкс има предвид дружеството ФедЕкс, което взема решенията относно целите и средствата за обработка на Вашите Лични данни съгласно настоящото Уведомление относно защитата на Личните данни. Тъй като всички TNT компании вече са част от ФедЕкс, Личните данни, събрани чрез домейн на TNT, като например www.tnt.com, попадат в обхвата на настоящото Уведомление относно защитата на Личните данни.

Когато използвате нашите услуги в Европа, Вашите Лични данни се обработват от „ФедЕкс Експрес Интернешънъл“ Б.В., със седалище в Хоофдорп, Холандия. Когато използвате нашите услуги в световен мащаб, Вашите Лични данни се обработват от „ФедЕкс Корпорейшън“, със седалище в Мемфис, Тенеси. Когато използвате нашите услуги в България, Вашите Лчини данни се обработват от “ТНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 831856043, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ж.к.“Дружба 1“, п.к. 1528, ул. Неделчо Бончев № 35.    

Данни за контакт

FedEx Express International B.V.

На вниманието на: Правен отдел

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

Нидерландия

E: dataprotection@tnt.com

FedEx Corporation

На вниманието на: Правен отдел – Съответствие

1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600

Memphis, TN 38120 

United States of America

E: dataprivacy@fedex.com

1. Отнася ли се за Вас настоящото Уведомление относно защитата на Личните данни?

Настоящото Уведомление относно  защитата на Личните данни се отнася за Вас, ако сте клиент на ФедЕкс, получател на пратка, доставена от ФедЕкс, доставчик на ФедЕкс, или ако се свързвате с ФедЕкс, както когато посещавате нашите сайтове, например www.fedex.com и www.tnt.com, включително техни (под)страници и мобилни приложения (оттук нататък наричани „Уебсайтовете“), като използвате социални мрежи или получавате имейли от ФедЕкс.

Нашите Уебсайтове са предназначени за широк кръг от потребители, но не са насочени към деца. Като цяло, не събираме Лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако не сте навършили 16 години и желаете да използвате нашите услуги, моля, поискайте помощ от родител или настойник.

Ако дете на възраст под 16 години ни е разкрило Лични данни, съответният родител или настойник може да се свърже с нас на адрес dataprotection@tnt.com и ще премахнем Личните данни, ако това се изисква.

2. Какви Лични данни събира ФедЕкс?

В рамките на своите бизнес дейности и при предлагането на услуги се налага ФедЕкс да обработва Лични данни. Без Вашите Лични данни няма да можем да Ви предоставим исканите услуги. Като цяло, Личните данни, които предоставяте пряко или непряко на ФедЕкс, когато използвате нашите услуги и посещавате нашите Уебсайтове, са:

 • Данни за контакт.
  Това ще включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер;
 • Финансова информация.
  Това ще включва номер на Ваша банкова сметка, статус на плащане и фактури;
 • Идентификационна информация.
  Това ще включва номерът на Вашата шофьорска книжка. Ако нямате шофьорска книжка, ще се използва друг метод за идентификация, който ни гарантира, че можем да Ви идентифицираме, но е възможно най-малко инвазивен;
 • Данни за потребителски профил.
  Това ще включва данни за влизане в профила, включително Вашия имейл адрес, както и друга информация, предоставена чрез Вашия профил;
 • Данни, свързани с пратки и услуги.
  Това ще включва номер за проследяване на пратка, информация за маршрутизация на пратка, данни за местоположение, статус на пратка, място на доставка, тип опаковка, брой артикули, тегло, снимка на колета и митническа информация;
 • Данни за потребителя и предпочитания.
  Това ще включва, доколкото е приложимо, изпращани количества, оплаквания, хронология на покупки и свързани търговски дейности, комуникация, информация от анкети и предпочитания при пазаруване.
 • Автоматично генерирана информация.
  Това ще включва IP адрес, индивидуално устройство или потребителско име, вид на системата и браузъра, маркери за дата и час, адрес на препращащия уебсайт, съдържание и страници, до които сте осъществили достъп на нашите Уебсайтове или мобилни приложения, дата, час и местоположение на определени действия, посещавани от Вас уебсайтове (ако се свързвате с нашите вътрешни безжични услуги), информация за кликванията и местоположение на устройството (ако включите функцията в мобилното приложение).

3. Използва ли ФедЕкс бисквитки?

Да, ФедЕкс използва бисквитки и подобни технологии на своите Уебсайтове. Чрез тези бисквитки ФедЕкс автоматично получава Лични данни, както е посочено по-горе, когато посещавате нашите Уебсайтове. За да научите повече за бисквитките и подобни технологии, моля, вижте нашите Правила за бисквитките.

4. Защо ФедЕкс обработва Лични данни?

Личните данни се събират, използват, съхраняват или обработват по друг начин, когато това е нужно в рамките на отговорното, ефикасно и ефективно бизнес управление на ФедЕкс. ФедЕкс обработва Лични данни въз основа на приложимото(ите) правно(и) основание(я). Правното основание често е непосредствено свързано със съответните бизнес цели. Това означава например, че изпълнението на договор може да бъде както правно основание, така и бизнес цел на ФедЕкс. Затова първо ще изясним правните основания, на които ФедЕкс обработва Вашите Лични данни, а след това бизнес целите, за които използваме Личните Ви данни:

Правни основания

Като цяло, ФедЕкс обработва Вашите Лични данни въз основа на някоя от следните правни основания:

 • Обработването е нужно за изпълнението на договор между ФедЕкс и Вас, 
 • Обработването е нужно за изпълнение на нашите законови задължения, 
 • Обработването е нужно за защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на други лица,
 • Обработването е нужно за законните интереси на ФедЕкс, освен когато Вашите интереси или основни права и свободи се ползват с предимство пред тези интереси, или
 • Когато е подходящо и необходимо, ние ще поискаме Вашето съгласие.

Бизнес цели

ФедЕкс събира, използва или по друг начин обработва Лични данни, ако обработката попада в обхвата на една (или повече) от законните бизнес цели, изброени по-долу:

 • Развитие на продукти, изследване и подобряване на продуктите и/или услугите на ФедЕкс. ФедЕкс обработва Лични данни за целите на развиването и подобряването на своите продукти и/или услуги, както и за изследователски и развойни дейности (напр. за анализ на информация, свързана с пратката и услугите, с цел подобряване на нашите услуги).

 

 • Изпълнение на договорни задължения. Това включва услуги по транспортиране, проследяване на услуги на ФедЕкс, комуникация с физически лица и други страни по отношение на услуги, отговори на запитвания за (допълнителна) информация, разрешаване на спорове и подготовка на договори (напр. свързване номера на пратката с Вашия профил, за да можете да проследите пратката си).

 

 • Управление на договорните отношения и маркетинг за търговски дейности. Като цяло, ФедЕкс обработва Лични данни както е необходимо за цели, свързани с развиване и подобряване на своите продукти и/или услуги, управление на профили, обслужване на клиенти и извършване на (насочени) маркетингови дейности с цел установяване на взаимоотношения с клиенти и/или поддържане и удължаване на отношения с клиент, бизнес партньор или доставчик, както и за извършване на анализи във връзка с Личните данни за статистически и научни цели (напр. доставка на по-специфични за Вашите интереси реклами, съобщения и съдържание от нас на нашите сайтове и тези на трети лица).

 

 • Изпълнение на бизнес процеси, вътрешно управление и отчитане за управленски цели. Това включва използване при дейности като управление на фирмени активи, извършване на вътрешни одити и разследвания, финанси и счетоводство, прилагане на средства за бизнес контрол, осигуряване на възможности за централизирано обработване за подобряване на ефикасността, управление на сливания, придобивания и продажби, и Обработка на Лични данни за отчети и анализ за управлението (напр. провеждане на разследвания в профилите за доставка с цел разкриване на измама).

 

 • Безопасност и сигурност. Личните данни се включват в обработката за дейности, като например такива свързани с безопасността и здравето, защита на активи на ФедЕкс и на клиенти, доставчици или бизнес партньори, или за удостоверяването на статуса и правото на достъп на клиенти, доставчици или бизнес партньори (напр. предоставяне на безопасни и защитени услуги за онлайн и офлайн транзакции).

 

 • Защита на жизненоважните интереси на физически лица. Това включва обработката на данни, когато това е нужно за защитата на Вашите жизнени интереси или тези на други физически лица (например поради причини, свързани със спешна медицинска помощ).

 

 • Спазване на законови задължения. Това се отнася за обработката на Лични данни, доколкото това е нужно за съответствието със закони, разпоредби и специфични за сектора насоки, които ФедЕкс трябва да спазва (например сравняване имената на клиенти, доставчици и бизнес партньори със забранителни списъци).
 • Служителите на TNT може да имат достъп до Вашите лични данни само ако това е нужно за изпълнение на задълженията им. В такъв случай се дава достъп само ако е нужно за целите, описани по-горе, и само ако служителят е обвързан със задължение за поверителност. 
 • TNT може да споделя Вашите лични данни, ако това се изисква по закон, според съдебно решение или друго юридическо производство, например на правоприлагащите органи или други държавни органи, за установяване или упражняване на нашите законни права или във връзка с корпоративна транзакция, като например продажба, сливане, вливане или продажба на активи, или в малко вероятния случай на несъстоятелност.

5. Кой има достъп до Вашите Лични данни?

По правило, ФедЕкс споделя Вашите Лични данни с трети лица при следните обстоятелства:
 

 • със своите свързани лица, оперативни групи, дъщерни дружества и отдели, или с трети страни, ако това е нужно за целите, посочени по-горе. Когато това е необходимо,  ФедЕкс ще изисква от третите лица да осъществяват дейността си по начин, съответстващ на политиките и насоките на ФедЕкс по отношение на защитата на данните.

 

 • с „обработващи лични данни“, т.е. лица, които обработват Лични данни от наше име. В такива случаи, тези трети лица обработват Вашите Лични данни само за целите, описани по-горе, и само в съответствие с нашите нареждания. ФедЕкс ще използва само обработващи, които могат да предоставят достатъчни гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки и да осигурят защита на правата на субектите на данните.

 

 • със свои служители ако и доколкото това е нужно за изпълнение на техните задачи. В такъв случай ще се дава достъп само ако и доколкото е нужно за целите, описани по-горе, и само ако служителят е обвързан със задължение за поверителност.

 

 • ако и когато това се изисква по закон, съгласно съдебно решение или друга юридическа процедура, например на правоприлагащите органи или други държавни органи, за установяване или упражняване на нашите законни права или във връзка с корпоративна транзакция, като например продажба, сливане, вливане или продажба на активи, или в малко вероятния случай на несъстоятелност.

6. Колко дълго ще обработва ФедЕкс Личните Ви данни?

 Ние ще съхраняваме Вашите Лични данни за период, не по-дълъг от необходимото за целта(ите), за която(които) ги обработваме. След периода на съхранение ние ще изтрием или анонимизираме Вашите Лични данни, освен ако е необходимо да запазим някои от тях за друга цел. Ще направим това само ако имаме правно основание да запазим Личните Ви данни. Ние също така ще осигурим достъп до Личните Ви данни само за тази друга цел.

Например, Вашите Лични данни са ни необходими, за да извършим процедура по митническо освобождаване. Митническите закони ни задължават да запазим/ съхраним определена част от тези Лични данни. Като цяло този срок варира от 3 до 7 години, в зависимост от приложимото законодателство на страната и митниците. В тези случаи ние съхраняваме само Личните данни, необходими за изпълнение на нашите законови задължения.

Моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-горе, ако имате въпроси относно конкретни срокове на запазване.

7. Какви мерки предприема ФедЕкс за защита на Вашите Лични данни?

От страна на ФедЕкс са взети подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите Лични данни срещу случайно или незаконосъобразно обработване, включително като се осигурява:

 • защитата на Вашите Лични данни от неоторизиран достъп;
 • поверителността на Вашите Лични данни;
 • поддържане целостта и наличността на Вашите Лични данни;
 • обучение на персонала по отношение на изискванията за защита на информацията; и
 • докладване на действителни или предполагаеми нарушения на сигурността на данните, в съответствие с приложимите закони.

8. Къде ФедЕкс съхранява или предава Личните Ви данни?

Поради естеството на нашия бизнес и услугите, които предоставяме на нашите клиенти, може да е необходимо ФедЕкс да предава Ваши Лични данни до места извън държавата, където пребивавате. При всеки случай, когато предава Лични данни, ФедЕкс осигурява, че съответното предаване се осъществява при предвидени подходящи гаранции. Що се отнася до Европейското икономическо пространство (ЕИП), такива предавания към трети лица (извън ЕИП) ще се подчиняват на договор, базиран на стандартните договорни клаузи за предаване на данни, одобрени от Европейската комисия, или на други подходящи гаранции. За по-подробна информация по отношение на тези предпазни гаранции, моля, свържете се с dataprotection@tnt.com.

9. Какви права можете да упражнявате по отношение на Личните си данни?

Въз основа на законите, приложими при използването на Вашите Лични данни, е възможно да имате определени права, които да можете да упражните по отношение на Личните Ви данни. Имайте предвид, че в някои случаи е възможно да не сме задължени да изпълним изцяло Ваше искане, тъй като е възможно съответните Ваши права да са условни или защото трябва да намерим баланс между Вашите права спрямо нашите права и задължения да обработваме Вашите Лични данни и да защитаваме правата и свободите на другите. По- долу са обяснени някои от правата, които имате във връзка с Вашите Лични данни, както са приложими за ЕИП.

Право на достъп

Имате право да получите копие от Вашите Лични данни, които съхраняваме, и да научите подробности за това как ги използваме. Обичайно Вашите Лични данни ще Ви бъдат предоставени в електронна форма. Възможно е да поискаме да удостоверите своята самоличност преди да предоставим исканата информация.

Право на коригиране

Предприемаме разумни мерки, за да осигурим точността и пълнотата на данните, които съхраняваме за Вас. Но ако смятате, че това не е така, имате право да поискате изменение на непълни или неточни Ваши Лични данни, с които разполагаме.

Право на изтриване

Вие имате право да поискате да изтрием Ваши Лични данни, например когато събраните Лични данни вече не са нужни за първоначалната цел, вече не са актуални, или когато оттеглите съгласието си. Но това трябва да се съобрази спрямо други фактори. Например, възможно е да не можем да изпълним Ваше искане поради определени правни или регулаторни задължения.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от нас (временно) да спрем да обработваме Вашите Лични данни, например когато смятате, че Личните данни за Вас, които съхраняваме, може да са неточни, или когато смятате, че вече няма нужда да ги използваме.

Право на преносимост на данните

Вие имате право да поискате да прехвърлим Ваши Лични данни, които сте ни предоставили, на трето лице по Ваш избор. Това право може да се упражнява само когато сте ни предоставили Личните данни и когато обработваме тези данни с автоматизирани средства въз основа на Вашето съгласие или с цел изпълнение на задълженията ни съгласно договор с Вас.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработване, което се основава на нашите легитимни интереси. В случай на обработка на Лични данни за маркетингови цели, имате право да възразите по всяко време. Когато поискате от нас да спрем да използваме Личните Ви данни за маркетингови цели, ФедЕкс незабавно ще спре да ги използва. За други цели, основани на нашите законни интереси, ще прекратим обработката на Личните данни на това основание, когато подадете възражение въз основа на Вашите основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, освен ако имаме убедително законово основание за обработването. Но имайте предвид, че е възможно да не сме в състояние да предлагаме определени услуги или преференции, ако не можем да обработваме Личните данни, нужни за тази цел.

Права, свързани с автоматизираното вземане на решения

Вие имате правото да не бъдете субект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, в резултат на което произтичат правни последици за Вас, или има друг подобен значим ефект. Ако сте били субект на автоматизирано вземане на решения и не сте съгласни с резултата, можете да се свържете с нас чрез данните за контакт по-долу и да поискате да преразгледаме решението.

Право на оттегляне на съгласието

В конкретни случаи е възможно да поискаме Вашето съгласие за обработване на Ваши Лични данни. В такива случаи имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. ФедЕкс ще прекрати обработването при първа възможност след оттеглянето на Вашето съгласие. Това, обаче, няма да се отрази върху законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

Моля, използвайте този линк, ако искате да упражните някое от своите права

10. Какво да направя, ако имам други въпроси или оплаквания?

Въпроси или оплаквания относно обработката на Вашите Лични данни можете да изпращате до ФедЕкс чрез данните за контакт, предоставени в началото на настоящото Уведомление относно защитата на Личните данни.

Също така имате право да подадете оплакване до компетентния (местен) орган по защита на данните в юрисдикцията, в която работите, в която живеете, или където се е случило твърдяното нарушение. Като правило водещият надзорен орган за ФедЕкс в ЕИП е нидерландският орган за защита на данните (Нидерландския ОЗД), освен ако твърдяното нарушение е чисто местен въпрос. Списък с европейските органи за защита на данните можете да намерите тук.

11. Ще има ли актуализации на настоящото Уведомление относно защитата на Личните данни?

ФедЕкс може периодично да актуализира това Уведомление относно защитата на Личните данни. Ако от дадено изменение може да произтекат сериозни последици за Вас, ФедЕкс ще положи усилия активно да Ви информира за тези изменения. ФедЕкс винаги ще публикува актуалното към момента Уведомление относно защитата на Личните данни на Уебсайтовете, като в него ще са отразени последните изменения.

(c) 2019 FedEx