Търговска фактура

Направете всичко правилно за бърз транзит

Ключът към безпроблемната митническата обработка е пълната и правилна търговска фактура. Тя е необходима на митническите органи, за да изчислят възможните данъци и мита. Правилното й попълване спомага да се избегнат забавяния.

Шаблон за търговска фактура

За да Ви помогнем да попълните търговската си фактура, сме подготвили един лесен за използване шаблон. Моля, обърнете внимание: този шаблон е предоставен с цел подпомагане на клиентите. Попълването и подаването на търговската фактура е отговорност на лицето, което се подписва.

Най-важното за търговската фактура

Какво съдържа вашата пратка?

 

Описание на стоките

Това указва ясно пред митническите органи какво съдържа Вашата пратка. В описанието трябва да е обяснено какво е съдържанието, от какво е изработено и за какво се използва (ако е приложимо). Тя трябва да е ясно и да описва всички предмети, включени в пратката.

 

Хармонизирани тарифни кодове

Хармонизираната система (HS кодове) класифицира стоките, така че митническите органи да знаят какви данъци, мита и проверки могат да бъдат приложими. Това е по избор, но включването на код спомага да се ускори митническото оформяне.

$

Изчислете точно стойността на вашата пратка

Дори ако предметът е мостра, подарък или върната стока, той все пак има стойност най-малко за производствените разходи. Стойността трябва да е възможно най-точнa. Ако митническите органи оспорят определената от Вас цена, това може да доведе до закъснения и глоби. Един допълнителен съвет – запишете стойността на стоките във валутата, посочена във фактурата.

Страна на произход

Това описва къде са произведени стоките. Тя може да е различна от мястото, от което са изпратени стоките. В някои случаи може да се изисква сертификат за произход. За повече информация относно сертификата за произход се свържете с местната търговска камара.

Изберете правилната франкировка според инкотермс

На всяка търговска фактура трябва да попълните условията за продажба (Инкотермс). Incoterms® 2010 На всяка търговска фактура трябва да попълните условията за продажба (Инкотермс).

Ако имате договор за продажба, в него следва да е посочена франкировка според Инкотермс. Ако нямате договор за продажба, трябва да изберете франкировка според Инкотермс, която се отнася за Вашите пратки за транспорт по суша или по въздух. Например DAP (доставка на място) означава, че Вие като подател плащате за изпращането, но получателят е отговорен за данъците и митата.

Преминете през митницата безпроблемно

Сега можете да видите как да преминете през митницата безпроблемно с правилно попълнена търговска фактура. Можете да попълните своя собствена фактура или да спестите време и да използвате нашия шаблон за търговска фактура.