Търговска фактура

Направете всичко правилно за бърз транзит

Ключов фактор за безпроблемната митническа обработка е наличието на пълна и вярна търговска фактура. Тя е необходима на митническите органи, за да изчислят възможните данъци и мита. Правилното й попълване спомага да се избегнат забавяния.

Шаблон за търговска фактура

За да Ви помогнем да попълните търговската си фактура, сме подготвили лесен за използване шаблон. Моля, обърнете внимание, че този шаблон се предоставя с цел насока за клиентите. Попълването и подаването на търговската фактура е отговорност на подписващото лице.

Най-важното за търговската фактура

Какво има в пратката Ви?

 

Описание на стоките

То дава на митническите органи ясна индикация за това какво е съдържанието на Вашата пратка. В описанието трябва да се обясни какво представляват отделните артикули, от какво са направени и за какво се използват (ако е приложимо). То трябва да е ясно и да описва всички стоки, включени в пратката.

 

Хармонизирани тарифни кодове

Хармонизираната система (кодове по ХС) класифицира стокитге, така че митническите органи знаят какви данъци, мита и проверки е възможно да се прилагат. Тя е по избор, но включването на код помага за ускоряване на митническото освобождаване.

$

Оценете стойността на пратката си точно

Дори ако артикулът е мостра, подарък или обект на връщане, той все пак има стойност най-малко равна на производствените разходи. Стойността трябва да е възможно най-точна. Ако митническите власти оспорят оценката Ви, това може да доведе до забавяне и глоби. Един допълнителен съвет – посочете стойността на стоката във валутата, указана във фактурата.

Страна на произход

Тук се описва къде са произведени стоките. Мястото може да се различава от това, от което се доставят стоките. В някои случаи може да се изисква сертификат за произход. За допълнителна информация за сертификата за произход, моля, свържете се с местната Tърговска камара.

Изберете правилните Инкотермс

Трябва да попълните Условията за продажба (Инкотермс) на всяка търговска фактура. Incoterms® 2010 са световно признат стандарт, установен от Международната търговска камара. Те дават възможност на митническите органи да идентифицират собственика на пратката във всеки един момент от транспортирането й.

Ако имате договор за продажба, в него са уточнени Инкотермс. Ако нямате договор за продажба, трябва да изберете съответната франкировка (Инкотермс), която се отнася за Вашите пратки за транспорт по суша или въздух. Например DAP (доставена до уговорено местоназначение) означава, че Вие като изпрaщач плащате за доставката, но получателят е отговорен за данъците и митата.

Преминете през митницата безпроблемно

Сега можете да видите как да преминете през митницата безпроблемно с правилна търговска фактура. Можете да попълните своя собствена фактура или да спестите време и да използвате нашия шаблон за търговска фактура.