Търговска фактура

-

Направете всичко правилно за бърз транзит

Ключът към безпроблемната митническата обработка е пълната и правилна търговска фактура. Тя е необходима на митническите органи, за да изчислят възможните данъци и мита. Правилното й попълване спомага да се избегнат забавяния.

Шаблон за търговска фактура

За да Ви помогнем да попълните търговската си фактура, сме подготвили един лесен за използване шаблон. Моля, обърнете внимание: този шаблон е предоставен с цел подпомагане на клиентите. Попълването и подаването на търговската фактура е отговорност на лицето, което се подписва.

Най-важното за търговската фактура

Какво съдържа вашата пратка?

 

Описание на стоките

Това указва ясно пред митническите органи какво съдържа Вашата пратка. В описанието трябва да е обяснено какво е съдържанието, от какво е изработено и за какво се използва (ако е приложимо). Тя трябва да е ясно и да описва всички предмети, включени в пратката.

 

Хармонизирани тарифни кодове

Хармонизираната система (HS кодове) класифицира стоките, така че митническите органи да знаят какви данъци, мита и проверки могат да бъдат приложими. Това е по избор, но включването на код спомага да се ускори митническото оформяне.

$

Изчислете точно стойността на вашата пратка

Дори ако предметът е мостра, подарък или върната стока, той все пак има стойност най-малко за производствените разходи. Стойността трябва да е възможно най-точнa. Ако митническите органи оспорят определената от Вас цена, това може да доведе до закъснения и глоби. Един допълнителен съвет – запишете стойността на стоките във валутата, посочена във фактурата.

Страна на произход

Това описва къде са произведени стоките. Тя може да е различна от мястото, от което са изпратени стоките. В някои случаи може да се изисква сертификат за произход. За повече информация относно сертификата за произход се свържете с местната търговска камара.