Информация за медиите

Новини за TNT

Свържете се с нас

За запитвания, моля, свържете се с:

 

MediaRelations@fedex.com

За информация и запитвания от медии 

за TNT / FedEx в България, моля, свържете се с:

Камелия Игнатова, 

Mаркетинг специалист 

Tел: +359 2 452 2714

Email: Kamelia.Ignatova@fedex.com