Интернет измами

Разберете какво да направите, ако смятате, че сте били жертва на измама. TNT е наясно, че измамниците използват нашата идентичност на интернет страници и имейл съобщения, за да подведат пазаруващите в глобалната мрежа.

Измамните съобщения обикновено се отнасят до искания за предварителни трансфери на пари за плащане на стоки, поръчани по интернет, преди да е потвърдено, че стоките са изпратени от TNT. Или става дума за съобщения, които да изискат авансово плащане преди публикуването на някоя лотарийна награда или ключове за жилище.

 

TNT не предлага никакви доверителни (от трети страни) услуги. Ако Ви бъде поискано да заплатите предварително за такава услуга чрез Western Union или подобни агенции, това е индикация за измама.

 

Съветваме всички клиенти да се пазят от такива искания за авансови онлайн плащания, както и че наличието на номер на пратка (или номер за проследяване) не е непременно доказателство, че пратката е под грижата и контрола на TNT.

 

Ако имате някакви съмнения относно автентичността на което и да е съобщение от TNT, че всъщност е за доставка на пратка, предназначена за Вас, моля, свържете се с нашия отдел за Обслужване на клиенти на територията на Вашата страна. Тук ще намерите съответния (национален) телефонен номер за обслужване на клиенти на интернет страницата на TNT за съответната страна.

 

TNT прави всичко разумно по силите си, за да предотврати тези измами. Нашият отдел Обслужване на клиенти, Отдел по сигурност и Правен отдел работят в тясно сътрудничество, за да информират нашите клиенти за измами и да ги разобличим. Освен това, ние си сътрудничим с (между-) национални организации (включително правителствени, Western Union, eBay, Службата за лоялна търговия), за да помогнем за предотвратяване на интернет измамите.

Какво да постъпите, ако смятате, че сте били жертва

За да се закрие един измамнически уеб сайт или имейл адрес възможно най-скоро и по този начин да се предотвратят по-нататъшни измами, Ви молим да предадете измамното имейл съобщение на e-crime@fedex.com. Моля, бъдете информирани, че няма да получите отговор, след като сте изпратили имейл съобщението.

 

Освен това, ние Ви съветваме да докладвате случая на местната полиция. Има случаи, които действително са довели до арести.

Как TNT се бори с измамите

Тези клиенти, които получават измамна комуникация, са помолени да ни предадат толкова информация, колкото е възможно. Тази информация се предава на глобалния ни отдел за сигурност, който събира всички налични доказателства. След това ние използваме информацията, за да се обърнем официално към компанията, която хоства измамническия уеб сайт или имейл адрес. Ние работим в тясно сътрудничество с най-големите интернет доставчици на услуги (ISPs), включително Microsoft, Yahoo и AOL. След като TNT Express изпрати документите на интернет доставчиците, в рамките на 24-48 часа се предприемат действия. Благодарение на тези комбинирани усилия, повече от 1500 измамни сайтове и имейл адреси вече са спрени. По време на този процес, ние също така предоставяме на клиента консултации и помощ при работа с полицията, ако той реши да докладва случая. Има случаи, които в действителност водят до арести.

Повишаване на осведомеността

В продължение на много години е имало целенасочени усилия за информиране и образоване на всички служители на отдел Обслужване на клиенти с проблемите, свързани с електронните престъпления, пред които се изправя TNT. Тези вътрешни платформи и документи са успешни при повишаване на осведомеността за електронната престъпност в рамките на компанията. Тази комуникация е приела няколко форми, включително:
 

  • срещи между Глобална сигурност и съвместимост и отдел Обслужване на клиенти
  • публикуването на редовни бюлетини
  • разпространението на стандартни отговори на запитвания от клиенти
  • ръководства за съдействие на отдел Обслужване на клиенти в идентифицирането и реагирането на случаи на електронна престъпност.

Електронна търговия или интернет свързани с нея въпроси

Ако сте извършили интернет транзакция за покупка, използвайки eBay, ние Ви препоръчваме да прегледате информацията свързана с използването на платежни услуги, съдържащи се в Център за сигурност на eBay.
 

Western Union също предоставя насоки за информираност на потребителите относно измами на техната глобална интернет страница.