Товарителница

Изпратете Вашата пратка безпрепятствено

Всяка пратка се нуждае от товарителница с уникален TNT номер на пратка. Тя съдържа всички необходими данни и придружава Вашата пратка по време на пътуването й.

 

Най-лесният начин да се изготви товарителница е използването на един от нашите онлайн инструменти за изпращане. След като сте въвели всички данни, автоматично ще се генерира товарителница за печат върху обикновена хартия.

 

Ако предпочитате да не използвате инструмент за доставка, Вие можете да се свържете с нас, за да поискате бланки товарителници и да ги попълните на ръка.

 

Номерът на пратката е Вашия постоянен референтен номер за нея. Той може да се използва за проследяването й по всяко време

Разяснения