Условия за ползване

Достъпът и използването на тази глобална интернет страница на TNT („TNT сайт”) се осигурява при дадените условия.

Използването на този сайт представлява изцяло приемането на тези условия. Информацията отнасяща се до TNT Express N.V. и неговите филиали или свързани компании (колективно „TNT”) и продуктите и услугите на TNT на този TNT сайт се предоставят при следните условия:

Информацията на този интернет сайт се предоставя такаква, каквато е. ТNТ не дава никакви гаранции за точността или пълнотата на съдържанието на този TNT сайт. Нито TNT, нито някой от подизпълнителите или служителите на компанията няма да бъдат отговорни за каквито и да е преки, инцидентни, последващи, индиректни или наказателни вреди, възникнали в следствие на достъп или употреба на някакво съдържание от този TNT сайт.

 

В никакъв случай TNT или някой от неговите подизпълнители или служители не носи отговорност за щети, произтичащи от загуба на ползване, данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването или работата на софтуера, документите, предоставянето на или отказ за предоставянето на услуги , или информация от този TNT сайт.

 

Препратките в тази секция ще Ви позволят да напуснете сайта на TNT. Такива свързани сайтове не са под контрола на TNT и TNT не носи отговорност за съдържанието на свързани сайтове от този род./p>

 

Въпреки че TNT полага всички разумни усилия да изключи и почисти вирусите от този сайт, компанията не може да изцяло да подосигури такова изключване и не поема отговорност срещу вируси. Ето защо, ние Ви препоръчваме да вземете всички подходящи предпазни мерки преди да сваляте информация от този сайт.

 

С препращането или публикуването на каквато и да е комуникация или материал в този сайт, Вие се съгласявате, че TNT може да използва Вашата комуникация за цели, включващи възпроизвеждането, предаването, излъчването и публикуването на тази информация. Относно защитата на Вашите лични данни, можете да намерите повече информация в секция „Политика за конфиденциалност”, намираща се в сайта.

 

Всички интелектуални и други права на собственост, търговските марки и търговските наименования в информацията, съдържаща се в този сайт, са собственост на TNT Holdings B.V. Тези права не се прехвърлят на хората, които имат достъп до тази информация.

 

Подателят на всякаква комуникация към този интернет сайт или по друг начин към собствениците на този сайт, носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях, включително нейната истинност и точност.

 

TNT може да ревизира тези условия за ползване. Вие се съгласявате да спазвате всички така направени промени и следователно трябва да посещавате тази страница всеки път, когато посетите сайта на TNT за определяне на текущите условия, с които сте обвързан.

 

© 2011 TNT Express N.V.

C & C Express Ltd не е агент на TNT Holdings B.V. или TNT Express Holdings B.V. или някоя от техните дъщерни дружества или филиали, но като независим изпълнител действа в рамките на Съвместния договор за Дружествено споразумение и е лицензирана да използва логото на TNT.