Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms)

Τι είναι;

Ο όρος «Incoterms» αποτελεί έναν σύντομο και εύκολο τρόπο αναφοράς στους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους. Δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά το 1936 και πρόκειται για ένα σύνολο 11 κανόνων που καθορίζουν ποιος φέρει την ευθύνη για κάθε τι κατά τις διεθνείς συναλλαγές.

Γιατί είναι τόσο σημαντικοί;

Αυτοί οι όροι είναι αναγνωρισμένοι και αποδεκτοί από το Austin (του Τέξας) μέχρι τη Ζανζιβάρη. Αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εμπορικό τιμολόγιο και μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ενδεχόμενων δαπανηρών παρεξηγήσεων.

Ποια ζητήματα καλύπτουν;

Οι όροι Incoterms περιγράφουν όλες τις εργασίες, τους κινδύνους και τα έξοδα που συνδέονται με τις συναλλαγές αγαθών, από τον πωλητή έως τον αγοραστή.

Οι 3 συνηθέστεροι όροι Incoterms

EXW – Ex-Works – Εκ του εργοστασίου (κατονομαζόμενος τόπος)

 • Ο αγοραστής αναλαμβάνει σχεδόν εξ‘ ολοκλήρου τα έξοδα και τον κίνδυνο καθ’ όλη τη διαδικασία της αποστολής.
 • Η μοναδική υποχρέωση του πωλητή είναι να διασφαλίσει ότι ο αγοραστής έχει πρόσβαση στα εμπορεύματα
 • Μόλις ο αγοραστής αποκτήσει πρόσβαση, τα πάντα εξαρτώνται από εκείνον (συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης των εμπορευμάτων)

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Στην αποθήκη του πωλητή, τα γραφεία ή οποιαδήποτε τοποθεσία από την οποία παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα.

DAP – Delivered At Place - Παραδοτέο στον τόπο προορισμού (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

 • Ο πωλητής καλύπτει τα έξοδα και τον κίνδυνο μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι μια συμφωνημένη διεύθυνση
 • Τα εμπορεύματα ταξινομούνται ως παραθοδέντα όταν φτάσουν στη διεύθυνση και είναι έτοιμα για εκφόρτωση
 • Οι ευθύνες εισαγωγής και εξαγωγής είναι ίδιες με τον όρο DAT.

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για εκφόρτωση στη συμφωνημένη διεύθυνση

DDP – Delivered Duty Paid - Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

 • Ο πωλητής αναλαμβάνει σχεδόν εξ‘ ολοκλήρου την ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής
 • Καλύπτει όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο της μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι την συμφωνημένη διεύθυνση
 • Ο πωλητής επίσης διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για εκφόρτωση, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εισαγωγής και εξαγωγής και πληρώνει τους τυχόν δασμούς

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για εκφόρτωση στη συμφωνημένη διεύθυνση.

 

Οι υπόλοιποι όροι Incoterms

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To - Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

 • Ο πωλητής έχει τις ίδιες ευθύνες όπως και με τον CPT, με μία διαφορά: ο πωλητής επίσης πληρώνει την ασφάλιση των εμπορευμάτων
 • Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει μόνο την ελάχιστη δυνατή κάλυψη
 • Αν ο αγοραστής θέλει πιο ολοκληρωμένη ασφάλιση, πρέπει να την διευθετήσει ο ίδιος

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν ο μεταφορέας του αγοραστή παραλαμβάνει τα εμπορεύματα.

DAT – Delivered At Terminal - Παραδοτέο στο τερματικό (κατανομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού)

 • Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα και τους κινδύνους της παράδοσης των εμπορευμάτων σε ένα συμφωνημένο τερματικό
 • Το τερματικό μπορεί να είναι αεροδρόμιο, αποθήκη, δρόμος ή χώρος εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων
 • Ο πωλητής οργανώνει τον εκτελωνισμό και εκφορτώνει τα εμπορεύματα στο τερματικό
 • Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό εισαγωγών και τους σχετικούς δασμούς

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Στο τερματικό.

FCA – Free Carrier - Ελεύθερο στο μεταφορέα (κατονομαζόμενος τόπος)

 • Αποτελεί καθήκον του πωλητή να φτάσουν τα εμπορεύματα στο μεταφορέα του αγοραστή σε μια συμφωνημένη τοποθεσία
 • Επιπλέον απαιτείται από τον πωλητή να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα για εξαγωγή

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν ο μεταφορέας του αγοραστή παραλαμβάνει τα εμπορεύματα.

CPT – Carriage Paid To - Μεταφορά πληρωμένη μέχρι (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

 • Ίδιες ευθύνες πωλητή όπως και με τον FCA, με μία διαφορά: ο πωλητής καλύπτει τα έξοδα αποστολής
 • Όπως και με τον FCA, ο εκτελωνισμός εξαγωγής των εμπορευμάτων αποτελεί ευθύνη του πωλητή

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν ο μεταφορέας του αγοραστή λαμβάνει τα εμπορεύματα.EXW – Ex-Works.

FAS – Free Alongside Ship - Ελεύθερο παράπλευρα στο πλοίο (κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)

 • Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο μέχρι τα εμπορεύματα να παραδοθούν δίπλα στο πλοίο
 • Στη συνέχεια, ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τον εκτελωνισμό εξαγωγών και εισαγωγών

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί δίπλα στο πλοίο.

FOB – Free On Board - Ελεύθερο επί του πλοίου (κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)

 • Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο μέχρι τα εμπορεύματα να παραδοθούν και να φορτωθούν στο πλοίο
 • Επίσης αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό εξαγωγής
 • Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες από τη στιγμή που τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Κατόπιν της παράδοσης και φόρτωσης των εμπορευμάτων στο πλοίο.

CFR – Cost And Freight - Αξία και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

 • Ο πωλητής φέρει τις ίδιες ευθύνες όπως με τον FOB, αλλά πρέπει επίσης να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων στο λιμάνι
 • Όπως και με τον FOB, ο αγοραστής αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες μόλις τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν τα εμπορεύματα είναι στο πλοίο.

CIF – Cost, Insurance And Freight - Αξία, ασφάλεια και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

 • Ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και με τον CFR, αλλά πρέπει και να καλύψει τα έξοδα ασφάλισης
 • Όπως και με τον CIP, πρέπει μόνο να αγοράσει την ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη
 • Αν ο αγοραστής απαιτεί πιο ολοκληρωμένη ασφάλιση, πρέπει να την πληρώσει ο ίδιος

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή:

Όταν τα εμπορεύματα είναι στο πλοίο.