Συνοδευτικά έγγραφα

Τα έγγραφα που αφορούν την αποστολή σας

Το σωστά συμπληρωμένο εμπορικό τιμολόγιο και η φορτωτική διασφαλίζουν ότι η αποστολή σας δεν θα έχει περιττές καθυστερήσεις.

Εμπορικά τιμολόγια

Όλες οι διεθνείς αποστολές πρέπει να συνοδεύονται από τιμολόγιο για τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Εδώ θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Φορτωτική

Η φορτωτική που συνοδεύει την αποστολή σας μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα ή μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων αποστολής που διαθέτουμε.