Ασφαλής μεταφορά

Τα εμπορεύματά σας βρίσκονται σε ασφαλή χέρια

Οι παγκόσμιες και τοπικές ομάδες ασφαλείας μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να εξασφαλίσουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλούς μεταφοράς - από την στιγμή που παραλαμβάνουμε την αποστολή σας έως ότου εξασφαλίσουμε την παράδοσή της μέσα στην πόλη ή οπουδήποτε στον κόσμο.

Η ΤΝΤ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες ασφαλείας της, εστιάζοντας σε μέτρα περιορισμού των κινδύνων προκειμένου να αποφύγει την έκθεση των φορτίων σε πράξεις εγκληματικότητας και τρομοκρατίας, προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους της, τα περιουσιακά της στοιχεία και τα αγαθά των πελατών της.

Η ομάδα ασφαλείας μας

Σε παγκόσμιο επίπεδο ή ΤΝΤ διαθέτει μια ομάδα ασφαλείας εγκατεστημένη στα κεντρικά γραφεία της, η οποία εργάζεται επάνω στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν την ασφάλεια, όπως: ανάπτυξη και εφαρμογή παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας, πρότυπα, ανάπτυξη συστημάτων, διαχείριση απόδοσης ασφαλείας, ενημέρωση ως προς τις ορθές πρακτικές, διαχείριση απαιτήσεων ασφαλείας αερομεταφοράς, υποστήριξη των κατά τόπους ομάδων ασφαλείας και παροχή μεμονωμένων σημείων επαφής για τους στρατηγικούς πελάτες μας σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών.
 

Η ευθύνη για την ασφάλεια ανήκει στον Διευθυντή του Διεθνούς Τμήματος Τελωνείων και Ασφαλείας (Global Customs and Security Director) της ΤΝΤ, ο οποίος αναφέρεται άμεσα στον Διευθυντή του Διεθνούς Επιχειρησιακού Δικτύου (Global Network Operations Managing Director) της TNT. Κάθε επιχειρησιακή μονάδα και χώρα διαθέτει έναν υπεύθυνο ασφαλείας, μια ομάδα ασφαλείας και μια αποτελεσματική δομή ασφαλείας προκειμένου να διαχειρίζεται τα πρότυπα ασφαλείας και τους κινδύνους σε τοπικό επίπεδο.
 

Σε περιοχές υψηλού κινδύνου, η ΤΝΤ λαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας που μπορεί να περιλαμβάνουν κέντρα ελέγχου ασφαλείας, GPS, ειδικούς φρουρούς, αυξημένους ελέγχους των εγκαταστάσεων κ.λπ.  Προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζομένους της, τα περιουσιακά της στοιχεία και τα αγαθά των πελατών της, η ΤΝΤ εφαρμόζει τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας.

 

Οδηγίες ασφαλούς μεταφορά

Η ΤΝΤ είναι ενεργό μέλος σε ενώσεις ταχυμεταφορών σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες δίνουν μεγάλη σημασία τόσο στις τελωνειακές διαδικασίες όσο και στις διαδικασίες ασφαλείας, και συνεργάζεται διαρκώς με ρυθμιστικά σώματα και άλλες εταιρείες από τον κλάδο, έτσι ώστε να καταστήσει ασφαλέστερη τη μεταφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, η ΤΝΤ διαθέτει πολλά εσωτερικά προγράμματα ασφάλειας, οδηγίες, διαδικασίες και συστήματα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν:

 

 • Εκπαίδευση ασφαλείας
  Η ασφάλεια αποτελεί μέρος της αρχικής εκπαίδευσης όλων των νέων υπαλλήλων.  Παρέχει επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση ασφαλείας όπως είναι η Ενημέρωση Οδηγών ως προς την Ασφάλεια (Drivers’ Security Awareness Training) και οι Χρυσοί Κανόνες (Golden Rules), υποστηριζόμενη από σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.
 • Προληπτικός έλεγχος υπαλλήλων και υπεργολάβων
  Η ΤΝΤ έχει ως πολιτική της να ελέγχει τους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους πριν τη συνεργασία της μαζί τους, στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου και της συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία.
 • Αξιολόγηση κινδύνων διαδρομής
  Η TNT έχει εφαρμόσει μια διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου διαδρομής, η οποία εξασφαλίζει ότι όλες οι νέες αλλά και οι υπάρχουσες μεταφορικές οδοί αξιολογούνται σε περιοδική βάση ως προς την ασφάλειά τους.
 • Ασφαλής φύλαξη TNT κατά τη μεταφορά
  Σε όλο το δίκτυο ακολουθούνται οδηγίες προκειμένου να παραμένουν ασφαλείς οι χώροι αποθήκευσης κατά τις ώρες που η εταιρεία δεν λειτουργεί ή είναι κλειστή.

Πιστοποιητικά ασφαλείας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η ΤΝΤ εφαρμόζει σε όλο το δίκτυό της πρότυπα ασφαλείας που καλύπτουν κάθε πλευρά της ασφάλειας, μεταξύ των οποίων: ασφάλεια οχημάτων, έλεγχος πρόσβασης, κάμερες CCTV, φύλακες, συστήματα συναγερμού, εκπαίδευση, κ.λπ. Τα πρότυπα ασφαλείας της ΤΝΤ βασίζονται σε προδιαγραφές επιπέδου C του διεθνούς οργανισμού Transported Asset Protection Association (ΤΑΡΑ). Ωστόσο η ΤΝΤ διαθέτει πάνω από 100 κύρια διαμετακομιστικά κέντρα και αποθήκες διεθνώς, πιστοποιημένα από τον ΤΑΡΑ σε επίπεδο Α. Επιπλέον, η ΤΝΤ διαθέτει πολλούς άλλους χώρους που ενώ δεν είναι πιστοποιημένοι ως Α από τον ΤΑΡΑ, λειτουργούν εντούτοις σε επίπεδο Α. Τα επίπεδα ασφαλείας για όλους τους χώρους στο δίκτυο της ΤΝΤ βασίζονται στα αποτελέσματα των δικών της ελέγχων ασφαλείας και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρακτικές ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων. 
 

Η ΤΝΤ δεσμεύεται ως προς τη διεθνή εφαρμογή των προτύπων που ορίζονται σε προγράμματα για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία ελέγχονται από τις τελωνειακές αρχές, κάτι που αποδεικνύει η πιστοποίησή της από τον US Customs-Trade Partnership against Terrorism (η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ μαζί με το πρόγραμμα C-TPAT για την πιστοποίηση εξωτερικών φορέων) και η πιστοποίησή της ως Authorized Economic Operator (AEO) σε 25 κράτη-μέλη της ΕΕ.
 

Επιπλέον, η ΤΝΤ διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με έγκριση ΑΕΟ σε Νορβηγία, Ελβετία και Ταϊβάν, Κίνα, την Secure Trade Partnership + (STP+) στη Σιγκαπούρη, και την Partners in Protection (ΡiΡ) στον Καναδά. Η ΤΝΤ παρακολουθεί στενά όλα τα αντίστοιχα προγράμματα που αφορούν τους εθνικούς τελωνειακούς κανονισμούς και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να εξασφαλίζει διαρκώς την ασφάλεια των υπηρεσιών της.

 

Ασφάλεια αερομεταφορών

Η ΤΝΤ έχει αναπτύξει ένα εξελιγμένο πρόγραμμα Ασφάλειας Αερομεταφορών, που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις των κανονισμών και τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, μαζί με τις αποτελεσματικότερες διαδικασίες και πρακτικές. Η ΤΝΤ συμμετέχει ενεργά και με αμέριστο ενδιαφέρον σε διαβουλεύσεις με ρυθμιστικές αρχές και σώματα εκπροσώπων των εμπορικών κλάδων, προκειμένου να ενισχύσει τα πρότυπα που εφαρμόζει στις αερομεταφορές της διεθνώς.