TNT Saugaus pakavimo taisyklės

Netinkamas pakavimas kelia pavojų Jūsų prekėms, kitoms siuntoms ir TNT darbuotojams. Jūsų siunta turi atitikti mūsų saugaus pakavimo taisykles. Kurjeriai turi teisę atsisakyti priimti toliau nurodytas siuntas.

Dėžės

Sugadintos dėžės

Nenaudokite suplyšusių, suspaustų ar kitaip sugadintų dėžių.


Šlapios dėžės

Nenaudokite šlapių, leidžiančių skystį arba vandens pažeistų dėžių.


Netinkama pakuotė

Nedėkite sunkių daiktų į netvirtas dėžes. Dėžės turi būti pakankamai tvirtos, kokybiškos ir tinkamo dydžio. Jei reikia, sutvirtinkite dėžę diržais.


Virš 70 kg

Sunkesnes nei 70 kg dėžes būtina dėti ant padėklų.

Padėklai

Nepritvirtinti daiktai

Visos dėžės turi būti pritvirtintos prie padėklo virvėmis ir (arba) apvyniotos pakavimo plėvele ir sudaryti vieną nedalomą bloką.

Nekokybiški padėklai

Nenaudokite prastos kokybės arba sugadintų padėklų.

Nestandartinės prekės

Aštrūs kraštai

Neturi būti atvirų arba aštrių daiktų. Kad krovinys nekeltų sužalojimo grėsmės, būtina naudoti apsaugines pakavimo medžiagas.


Išlindusios dalys

Išlindusios ar išsikišusios dėžės gali sužeisti darbuotojus arba sugadinti kitas siuntas.

Siuntos su pavojingomis prekėmis turi atitikti visus IATA ir ADR reikalavimus.