Bīstamo preču meklēšana

Bīstamās preces iedala deviņās klasēs un vēl dažās apakšklasēs. Sūtījuma klase nosaka sūtījuma iepakošanas, marķēšanas un pārvadāšanas veidu.

Piemēram, uguņošanas ierīces vai signālraķetes

Bīstamo preču klasifikācija. 1. Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi


Piemēram, aerosoli vai tūrisma gāzes baloni

Bīstamo preču klasifikācija. 2.1. Uzliesmojoša gāze


Piemēram, saspiests skābeklis

Bīstamo preču klasifikācija. 2.2. Neuzliesmojoša gāze


Piemēram, insekticīdi

Bīstamo preču klasifikācija. 2.3. Indīga gāze


Piemēram, šķīdinātāji vai krāsas

Bīstamo preču klasifikācija. 3. Uzliesmojoši šķidrumi


Piemēram, sērkociņi

Bīstamo preču klasifikācija. 4.1. Uzliesmojošas cietas vielas


Piemēram, fosfors

Bīstamo preču klasifikācija. 4.2. Vielas, kam piemīt pašaizdegšanās īpašība


Piemēram, kalcija karbīds

Bīstamo preču klasifikācija. 4.3. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes

Piemēram, mēslošanas līdzeklis

Bīstamo preču klasifikācija. 5.1. Oksidējošas vielas


Piemēram, stiklšķiedras remonta komplekts

Bīstamo preču klasifikācija. 5.2. Organiskie peroksīdi


Piemēram, pesticīdi

Bīstamo preču klasifikācija. 6.1. Indīgas vielas


Piemēram, asinsanalīzes vai medicīnisko pētījumu materiāli

Bīstamo preču klasifikācija. 6.2. Infekciozas vielas


Piemēram, dūmu detektori

Bīstamo preču klasifikācija. 7. Radioaktīvi materiāli


Piemēram, balinātājs vai ķīmiskās tīrīšanas līdzeklis

Bīstamo preču klasifikācija. 8. Korozīvas vielas


Piemēram, drošības spilveni, magnēti, tālruņi vai klēpjdatori

Bīstamo preču klasifikācija. 9. Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

 


Piemēram, savrupi litija podziņelementi un baterijas

Bīstamo preču klasifikācija. 9. Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

Citi marķējumi, kam būtu jāpievērš uzmanība

Ja ievērojat kādu no tālāk norādītajiem marķējumiem uz precēm, ko vēlaties nosūtīt, sazinieties ar mums.

Ja neesat pārliecināts, vai sūtījums ir uzskatāms par bīstamu, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju un pieprasiet materiālu drošības datu lapu (MDDL). Ja lapā ir norādīts ANO klasifikācijas (UN) numurs, sūtījums ir bīstamā prece. Vai arī sazinieties ar mums.

Bīstamo preču piemēri

Dažas preces, kas klasificētas kā bīstamie materiāli, var jūs pārsteigt — piemēram, aerosoli, smaržas un viss, kas satur litija baterijas, teiksim, tālruņi vai klēpjdatori.

Litija baterijas

Ja litija baterijas ir nepareizi iepakotas vai tranzīta laikā tiek sabojātas, var notikt bateriju īsslēgums, izraisot pārkaršanu un aizdegšanos.

Smidzinātāji un aerosoli

Saspiestā gāze, kas ir šo preču darbināšanas pamatā, ir bīstama un var sprāgt, ja iepakota nepareizi.

Krāsas un lakas

Eļļas krāsas, smidzināmas krāsas un dažas lakas noteiktos apstākļos var pārkarst un aizdegties.

Smaržas

Spirts, kas ir viegli uzliesmojoša viela, ir būtiska sastāvdaļa gandrīz visos parfimērijas līdzekļos.

Kas jums jāzina

Jūsu atbildība

Par bīstamo preču pareizo deklarēšanu, iepakošanu un marķēšanu, tajā skaitā pareizo dokumentu pievienošanu atbilstoši izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts prasībām, atbild nosūtītājs.

Papildu piemaksas

Bīstamo preču nosūtīšanai ir nepieciešams speciāls transports un apstrādes pakalpojumi. Tas nozīmē, ka jūsu nosūtīšanas izmaksām tiks pievienotas papildu piemaksas.  

Pārvadājumi ar TNT

  • Dažādu lielumu uzņēmumiem
  • Personalizētie tarifi regulāriem nosūtītājiem
  • Mēs paņemam jūsu sūtījumus, jūs ietaupāt laiku.
  • Tūlītējie tiešsaistes piedāvājumi lietotnē myTNT 2