Bīstamo preču nosūtīšana

Jūs, iespējams, pat nenojaušat, ka prece ir bīstama. Tāpēc ir svarīgi pārbaudīt dažādās klasifikācijas un nodrošināt, ka sūtījums ir drošs un prasībām atbilstošs.

Kas tiek uzskatīts par bīstamu?

Tas ir jebkas, kas nepareizas lietošanas gadījumā var kaitēt jums, kurjeram, saņēmējam, radīt citu sūtījumu bojājumus vai vides kaitējumus.

Ja neesat pārliecināts, vai sūtījums ir uzskatāms par bīstamu, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju un pieprasiet materiālu drošības datu lapu (MDDL). Ja lapā ir norādīts ANO klasifikācijas (UN) numurs, sūtījums ir bīstamā prece. Vai arī sazinieties ar mums.

Bīstamo preču piemēri

Dažas preces, kas klasificētas kā bīstamie materiāli, var jūs pārsteigt — piemēram, aerosoli, smaržas un viss, kas satur litija baterijas, teiksim, tālruņi vai klēpjdatori.

Litija baterijas

Ja litija baterijas ir nepareizi iepakotas vai tranzīta laikā tiek sabojātas, var notikt bateriju īsslēgums, izraisot pārkaršanu un aizdegšanos.

Smidzinātāji un aerosoli

Saspiestā gāze, kas ir šo preču darbināšanas pamatā, ir bīstama un var sprāgt, ja iepakota nepareizi.

Krāsas un lakas

Eļļas krāsas, smidzināmas krāsas un dažas lakas noteiktos apstākļos var pārkarst un aizdegties.

Smaržas

Spirts, kas ir viegli uzliesmojoša viela, ir būtiska sastāvdaļa gandrīz visos parfimērijas līdzekļos.


Kādas dažādās klasifikācijas pastāv?

Bīstamās preces iedala deviņās klasēs un dažās apakšklasēs. Sūtījuma klase nosaka sūtījuma iepakošanas, marķēšanas un pārvadāšanas veidu.

Kas jums jāzina

Jūsu atbildība

Par bīstamo preču pareizo deklarēšanu, iepakošanu un marķēšanu, tajā skaitā pareizo dokumentu pievienošanu atbilstoši izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts prasībām, atbild nosūtītājs.

Papildu piemaksas

Bīstamo preču nosūtīšanai ir nepieciešams speciāls transports un apstrādes pakalpojumi. Tas nozīmē, ka jūsu nosūtīšanas izmaksām tiks pievienotas papildu piemaksas.  

Pārvadājumi ar TNT

  • Dažādu lielumu uzņēmumiem
  • Personalizētie tarifi biežiem nosūtītājiem
  • Mēs paņemam jūsu sūtījumus, jūs ietaupāt laiku.
  • Tūlītējie tiešsaistes piedāvājumi lietotnē myTNT 2