Vai es varu to droši nosūtīt?

Īsa ievadinformācija par bīstamo kravu nosūtīšanu.

Preces, kuras jūs vēlējāties nosūtīt tāpat kā parasti, var klasificēt arī kā bīstamas. Tomēr nebaidieties, jo mēs varam par to parūpēties. Izlasiet plašāku informāciju par to, kuras preces tiek uzskatītas par bīstamām un ko varat darīt, lai nodrošinātu sava sūtījuma drošību un atbilstību.

Ko uzskata par bīstamu?

Bīstamas nav tikai lielas mucas ar ķimikālijām. Jebkura lieta vai viela, ar kuru notiek nepareiza apiešanās, var nodarīt kaitējumu jums, kurjeram, saņēmējam, citiem sūtījumiem vai videi.

 

Dažas preces, kas klasificētas kā bīstamas, var jūs pārsteigt, – piemēram, aerosoli, smaržas un viss, kas satur litija baterijas , teiksim, tālruņi un klēpjdatori.

Vai varu uzzināt vairāk?

Ir deviņas bīstamo preču klases un vēl pāris apakšklases. Sūtījumam atbilstošā klase nosaka tā iepakojumu, marķējumu un transportēšanu.

1.   Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi
      (Piemēram, uguņošanas ierīces vai signālraķetes)

2.1. Uzliesmojoša gāze
        (Piemēram, aerosoli vai tūrisma gāzes baloni)

2.2. Neuzliesmojoša gāze
        (Piemēram, saspiests skābeklis)

2.3. Indīga gāze
        (Piemēram, skābekļa difluorīds)
 

3.   Uzliesmojoši šķidrumi
      (Piemēram, šķīdinātāji vai krāsas)

4.1. Uzliesmojošas cietas vielas
        (Piemēram, sērkociņi)

4.2. Pašuzliesmojošas vielas
        (Piemēram, fosfors)
 

4.3. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas
        gāzes

        (Piemēram, kalcija karbīds)

5.1. Oksidējošas vielas
        (Piemēram, mēslošanas līdzeklis)

5.2. Organiskie peroksīdi
        (Piemēram, stiklplasta remonta komplekts)

6.1. Indīgas vielas
        (Piemēram, pesticīdi)

6.2. Infekcioza viela
        (Piemēram, asinsanalīzes vai medicīnisko
        pētījumu materiāli)

7.   Radioaktīvi materiāli
      (Piemēram, dūmu detektori)

8.   Korozīvas vielas
      (Piemēram, balinātājs vai ķīmiskās tīrīšanas līdzeklis)

9.   Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi
      (Piemēram, drošības spilveni vai magnēti,
      tālruņos vai klēpjdatoros esošā baterija)

Vai ir kaut kāds cits marķējums, kam būtu jāpievērš uzmanība?

Ja ievērojat kādu no tālāk norādītajām uzlīmēm uz precēm, ko vēlaties nosūtīt, piezvaniet mums.

                                

Kur var atrast plašāku informāciju?

Ja neesat pārliecināts, vai jūsu sūtījums ir vai nav bīstamā krava, palūdziet ražotājam vai piegādātājam materiālu drošības datu lapu (MSDS, Material Safety Data Sheet). Ja tajā ir ANO (UN) numurs, tā ir bīstamā krava. Jūs varat sazināties arī ar mums.

Kurš ir par to visu atbildīgs?

Par bīstamās kravas pareizu deklarēšanu, iepakošanu un marķēšanu, pievienojot pareizos dokumentus izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīm, ir atbildīgs nosūtītājs.

 

Mēs varam jums izstāstīt un paskaidrot par šo noteikumu ievērošanu. Abpusēji sadarbojoties jūsu bīstamā  krava tiks nosūtīta laikā.

Tātad, kā es varu nosūtīt bīstamas preces?

Nav vienas standarta procedūras bīstamo preču nosūtīšanai. Tas ir atkarīgs no tā, ko jūs nosūtāt. Lai sazinātos ar mūsu ekspertiem, noklikšķiniet uz pogas. Viņi jums palīdzēs izskaidrot nosūtīšanas procesu.