Preču nosūtīšana

Vai vēlaties noskaidrot, vai varam nosūtīt jūsu preces? Apskatieties dažādas kategorijas tālāk.

Ierobežotas izplatīšanas preces vai aizliegtas preces

Lai gan uz atsevišķām precēm attiecas īpaši noteikumi, tas nenozīmē, ka nevaram tās nosūtīt. Tas ir atkarīgs no preču veida, daudzuma un galamērķa. Dažādās valstīs ir savi noteikumi par to, kas var un kas nevar šķērsot robežu. Tāpēc informējiet mūs laikus, ja vēlaties sūtīt jebko, kas ir klasificēts kā ierobežotas izplatīšanas prece.


Bīstamo preču veidi

Litija baterijas

Ja litija baterijas ir nepareizi iepakotas vai tranzīta laikā tiek sabojātas, var notikt bateriju īsslēgums, izraisot pārkaršanu un aizdegšanos.

Smidzinātāji un aerosoli

Saspiestā gāze, kas ir šo preču darbināšanas pamatā, ir bīstama un var sprāgt, ja iepakota nepareizi.

Krāsas un lakas

Eļļas krāsas, smidzināmas krāsas un dažas lakas noteiktos apstākļos var pārkarst un aizdegties.

Smaržas

Spirts, kas ir viegli uzliesmojoša viela, ir būtiska sastāvdaļa gandrīz visos parfimērijas līdzekļos.

Pārvadājumi ar TNT

  • Dažādu lielumu uzņēmumiem
  • Personalizētie tarifi regulāriem nosūtītājiem
  • Mēs paņemam jūsu sūtījumus, jūs ietaupāt laiku.
  • Tūlītējie tiešsaistes piedāvājumi lietotnē myTNT 2