Môžem ju bezpečne odoslať?

Krátky úvod k preprave nebezpečného tovaru.

Tovar, ktorý ste chceli odoslať ako štandardný, môže byť pokojne klasifikovaný ako nebezpečný. Nemajte však obavy, my vás navedieme. Prečítajte si viac informácii o tom, čo sa považuje za nebezpečný tovar a čo môžete urobiť, aby ste zaistili, že vaša zásielka je bezpečná a vyhovujúca.

Čo sa považuje za nebezpečný tovar?

Nuž, nie sú to len veľké sudy s chemikáliami. Je to každý predmet alebo látka, ktorá, ak sa s ňou nemanipuluje správne, môže ohroziť vás, kuriéra, príjemcu, iné zásielky alebo životné prostredie.

 

Niektoré tovary, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné látky, vás môžu prekvapiť, napríklad aerosoly, parfémy alebo čokoľvek s obsahom lítiových batérií – ako sú telefóny alebo notebooky.

Môžete mi povedať viac?

Nižšie je uvedených deväť tried a niekoľko podtried nebezpečného tovaru. Trieda, do ktorej patrí vaša zásielka, bude ovplyvňovať spôsob balenia, označovania a prepravovania.

1.   Výbušné látky a predmety
      (ako ohňostroje alebo svetlice)

2.1. Horľavý plyn
        (ako aerosóly alebo plyn do
         kempingových zariadení)

2.2. Nehorľavý plyn
        (ako stlačený kyslík)

2.3. Jedovatý plyn
        (ako difluorid kyslíka)

3.   Horľavé kvapaliny
       (ako rozpúšťadlá alebo náterové látky)

4.1. Horľavé pevné látky
        (ako zápalky)

4.2. Samozápalné látky
        (ako fosfor)

4.3. Látky, ktoré pri styku s vodou
        vyvíjajú horľavé plyny

        (ako karbid vápnika) 

5.1. Okysličovacie látky    
        (ako hnojivo)

5.2. Organické peroxidy
        (ako súpravy na opravu sklených vlákien)

6.1. Jedovaté látky
       (ako pesticídy)

6.2. Infekčné látky
         (ako krvné testy alebo látky na zdravotnícke
          testovanie)

7.   Rádioaktívny materiál
      (ako detektory dymu)

8.   Žieravé látky
      (ako bielidlo alebo čistiace prostriedky na
       odtoky)

9.   Iné nebezpečné látky a predmety
      (ako airbagy alebo magnety, telefóny alebo
       notebooky)

Existujú nejaké ďalšie štítky, ktorým je potrebné venovať pozornosť?

Ak si na položkách, ktoré chcete odoslať, všimnete ktorýkoľvek z nižšie uvedených štítkov, je potrebné, aby ste nás kontaktovali.

                                

Kde môžem nájsť viac informácií?

Ak máte pochybnosti o tom, či vaša zásielka nepredstavuje nebezpečný tovar, požiadajte výrobcu alebo dodávateľa o Kartu bezpečnostných údajov (MSDS). Ak obsahuje UN číslo, ide o nebezpečný tovar. Prípadne nás môžete kontaktovať.

Kto za to zodpovedá?

Je zodpovednosťou odosielateľa, aby zaistil, že nebezpečný tovar je správne deklarovaný, zabalený a označený, so správnou dokumentáciou pre krajiny pôvodu, tranzitu a miesta určenia.

 

Môžeme vám pomôcť, aby bolo dodržiavanie týchto pravidiel pre vás čo najjednoduchšie. V spolupráci s vami prepravíme váš nebezpečný tovar bez ďalšieho zdržania.

Dobre, tak ako mám odoslať svoj nebezpečný tovar?

Pre odoslanie nebezpečného tovaru neexistuje žiadny štandardný postup. Naozaj záleží na tom, čo odosielate. Pomocou nižšie uvedeného tlačidla sa spojíte s našimi odborníkmi, ktorí vás prevedú procesom odoslania. Hotovo.