Preprava nebezpečného tovaru

O tom, že váš tovar je nebezpečný, ani nemusíte vedieť. Práve preto je veľmi dôležité, aby ste si pozreli rôzne klasifikácie a zaistili tak, že bude vaša zásielka v bezpečí a spĺňať všetky predpisy.

Čo sa považuje sa nebezpečný tovar?

Ide o všetky predmety, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní ohroziť vás, kuriéra, príjemcu, iné zásielky alebo životné prostredie.

Ak si chcete byť istý, že vaša zásielka neobsahuje nebezpečný tovar, požiadajte výrobcu alebo dodávateľa o kartu bezpečnostných údajov, tzv. Material Safety Data Sheet (MSDS). Ak obsahuje číslo UN, ide o nebezpečný tovar. Prípadne nás môžete kontaktovať.

Príklady nebezpečného tovaru

Aj niektorý bežne používaný tovar môže byť na účely prepravy považovaný za nebezpečný. Napríklad aerosóly, parfumy a akékoľvek predmety obsahujúce lítiové batérie – ako telefóny alebo laptopy.

Lítiové batérie

Ak sú lítiové batérie nesprávne zabalené alebo sa počas prepravy poškodia, môžu skratovať, čo spôsobí ich prehriatie alebo vznietenie.

Spreje a aerosóly

Stlačený plyn, vďaka ktorému tieto položky fungujú, je nebezpečný a v prípade nesprávneho zabalenia môže vybuchnúť.

Náterové látky a laky

Olejové a sprejové náterové látky a niektoré typy lakov sa môžu za určitých podmienok prehriať a začať horieť.

Parfumy

Alkohol, ktorý patrí medzi horľavé látky, je základnou zložkou takmer všetkých parfumov a kolínskych vôd.


Aké sú rôzne klasifikácie?

Nižšie je uvedených deväť tried a niekoľko podtried nebezpečného tovaru. Trieda, do ktorej patrí vaša zásielka, bude ovplyvňovať spôsob balenia, označovania a prepravovania.

Všetko, čo potrebujete vedieť

Zodpovedáte za to vy

Je zodpovednosťou odosielateľa, aby zaistil, že nebezpečný tovar je správne deklarovaný, zabalený a označený, so správnou dokumentáciou pre krajiny pôvodu, tranzitu a miesta určenia.

Ďalšie príplatky

Posielanie nebezpečného tovaru si vyžaduje špeciálne prepravné a manipulačné služby. Znamená to, že sa k vašim prepravným nákladom pripočítajú ďalšie poplatky.  

Začnite posielať s TNT

  • Pre firmy každej veľkosti
  • Zvýhodnené ceny pre častých zákazníkov
  • Váš balík vyzdvihneme, aby sme vám ušetrili čas
  • Okamžitý výpočet predbežnej ceny v myTNT 2