Poiščite nevarno blago

Nevarno blago se razvršča v devet razredov in še nekaj podrazredov. Razred, ki mu pripada vaša pošiljka, vpliva na način pakiranja, označevanja in prevoza.

Pirotehnični proizvodi za ognjemete ali signalne rakete

Razvrstitev NB: 1. Eksplozivne snovi in predmeti


Aerosoli ali plin za taborjenje

Razvrstitev NB: 2.1. Vnetljivi plini


Stisnjen kisik

Razvrstitev NB: 2.2. Nevnetljivi plini


Insekticidi v plinu

Razvrstitev NB: 2.3. Strupeni plini


Topila ali barve

Razvrstitev NB: 3. Vnetljive tekočine


Vžigalice

Razvrstitev NB: 4.1. Vnetljive trdne snovi


Fosfor

Razvrstitev NB: 4.2 Samovnetljive snovi


Kalcijev karbid

Razvrstitev NB: 4.3. Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Gnojila

Razvrstitev NB: 5.1. Oksidirajoče snovi


Kompleti za popravilo iz steklenih vlaken

Razvrstitev NB: 5.2. Organski peroksidi


Pesticidi

Razvrstitev NB: 6.1. Strupene snovi


Vzorci krvi ali tkiv

Razvrstitev NB: 6.2. Kužne snovi


Detektorji dima

Razvrstitev NB: 7. Radioaktivne snovi


Belila ali čistila za odtoke

Razvrstitev NB: 8. Jedke snovi


Zračne blazine, magneti, telefoni ali prenosni računalniki

Razvrstitev NB: 9. Različne nevarne snovi in predmeti


Ločene litijeve celice in baterije

Razvrstitev NB: 9. Različne nevarne snovi in predmeti

Druge oznake, ki zahtevajo pozornost

Če na predmetih, ki jih želite poslati, opazite katero od spodnjih oznak, nas morate o tem obvestiti.

Če ne veste, ali je vaša pošiljka nevarno blago ali ne, prosite proizvajalca ali dobavitelja za varnostni list (MSDS). Če je v njem navedena številka UN, gre za nevarno blago. V nasprotnem primeru se lahko obrnete na nas.

Primeri nevarnega blaga

Preseneti vas lahko, katero blago se obravnava kot nevarno. Sem sodijo npr. aerosoli, parfumi ali kateri koli predmeti, ki vsebujejo litijeve baterije, kot so telefoni ali prenosniki.

Litijeve baterije

Če litijeve baterije niso pravilno pakirane ali če se pri prevozu poškodujejo, lahko v njih pride do kratkega stika, zaradi česar se lahko pregrejejo in vnamejo.

Pršila in aerosoli

Stisnjeni plini, zaradi katerih so ti predmeti nevarni, lahko ob nepravilnem pakiranju eksplodirajo.

Barve in laki

Oljne barve, barve v pršilu in nekateri laki se lahko v določenih pogojih pregrejejo in vnamejo.

Parfumi

Alkohol, ki je vnetljiva snov, je prav tako ključna sestavina skoraj vseh parfumov in kolonjskih vod.

Kaj morate vedeti

To je vaša odgovornost

Pravilno deklariranje, pakiranje in označevanje nevarnega blaga ter priprava ustrezne dokumentacije glede na države izvora, tranzita in namembnosti so odgovornost pošiljatelja.

Dodatki

Pošiljanje nevarnega blaga zahteva poseben prevoz in posebno izvajanje storitev. To pomeni, da bodo stroškom pošiljanja dodani dodatni stroški.  

Začnite pošiljati z družbo TNT

  • Za podjetja vseh velikosti
  • Prilagojene cene za pošiljatelje, ki pogosto pošiljajo
  • Prevzamemo vaš paket, da vam prihranimo čas
  • Takojšnja spletna ponudba v sistemu myTNT 2