ตัวเลือกพิเศษ

ตัวเลือกพิเศษของเราช่วยให้คุณสามารถปรับการขนส่งของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ

เพิ่มในบริการขนส่งด่วน Express, บริการขนส่งด่วนราคาประหยัด Economy Express หรือบริการพิเศษ

นอกเวลาทำการปกติ

 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์
 • พื้นที่ห่างไกล
 • การจัดส่งถึงบ้าน

โซลูชั่นการนำเข้า

 • การออกใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ
 • เครื่องมือ Express Import
 • ความเชี่ยวชาญ

การดูแลเป็นพิเศษ

 • เวชภัณฑ์
 • บอบบาง แตกหักง่าย
 • ไวต่ออุณหภูมิ 

ประกันภัย

 • อัตราค่าบริการต่ำ
 • ค่าชดเชยสูงสุดเท่ามูลค่าเต็ม
 • บริหารจัดการง่าย
 • คุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก

โซลูชั่นศุลกากร

 • ทดรองจ่ายภาษีและอากร
 • ส่งมอบโดยจ่ายค่าอากรแล้ว
 • กิจกรรมการผ่านพิธีการศุลกากรพิเศษ
 • ความเชี่ยวชาญ

บริการเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดค่าบริการเพิ่มเติม -> ดาวน์โหลด

 

 

 

บริการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (บาท)

 

 

การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม

2.50

ต่อ กก.

อย่างน้อย 20 บาท ต่อรายการขนส่ง
ไม่เกิน 415 บาท ต่อรายการขนส่ง

ขนส่งด่วนรอบ 9:00 น.

1,250

ต่อรายการขนส่ง

ขนส่งด่วนรอบ 10:00 น.

1,000

ต่อรายการขนส่ง

ขนส่งด่วนรอบ 12:00 น.

500

ต่อรายการขนส่ง

การจัดลำดับการขนส่ง

416

ต่อรายการขนส่ง

บริการในพื้นที่ห่างไกล

18

ต่อ กก.

อย่างน้อย 728 บาท ต่อรายการขนส่ง (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564)

แก้ไขที่อยู่ผิดพลาด

423 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564)

ต่อรายการขนส่ง

ไม่สามารถขนส่งผ่านสายพาน

666

ต่อรายการขนส่ง

ขนาดเกินมาตรฐาน

666

ต่อรายการขนส่ง

สินค้าวางซ้อนไม่ได้

1,071

ต่อรายการขนส่ง

การบริการครอบคลุมที่เพิ่มมากขึ้น

1.0%

ตามมูลค่าที่แจ้ง

อย่างน้อย 169 บาท ต่อรายการขนส่ง

ขนส่งสินค้าแบบไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

130

ต่อรายการขนส่ง

ชำระค่าธรรมเนียมแทนล่วงหน้า

2.0%

ตามจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้า

อย่างน้อย 450 บาท ต่อรายการขนส่ง

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม