Нашите акредитации

С признание по целия свят

TNT е горда и благодарна за многото награди и акредитации, които получава.

Нашето качество и обслужване често се признават от външни организации. Много от тези награди и акредитации са направени на национална основа – обзор на тях може да бъде намерен на нашите уебсайтове по страни.


Ето някои от по-важните признания и постижания на TNT България:

 

 • Награда за най-добро оперативно качество - получена от TNT България през 1998 г. за спечеленото международно състезание за качество между клоновете на TNT Express, постигайки 98 % оперативно качество при транспортирането и доставката на пратки.
 • ISO 9001:2000 - стандарт за ефективност и качество на управление - сертификация - м. ноември 2001 г.
 • Investor in People ("Инвеститор в хората") - международно признат сертификат за ангажираността на компанията в обучението и развитието на персонала - сертификация - м. ноември 2001 г.
 • Отличие за най-добро оперативно качество на TNT International Business Unit - получена от TNT България през 2002 г. за най-добро представяне в съревнованието по оперативни показатели, в което участват офисите на TNT в над 50 страни по целия свят.
 • Награда за социално отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите "Investor in Human Capital" ("Инвеститор в човешкия капитал"), получена през м. ноември 2003 г. за примера на TNT България по отношение развитието и обучението на своите служители.
 • Сертификат за признание от Представителството на Обединените нации в България, получена през м. април 2004 г. във връзка с инициативата Global Compact за приноса на ТNТ България в промотирането на принципите на Global Compact в областта на човешките права и трудовите норми.
 • Грамота от "Отдел за митническо разузнаване и разследване на наркотрафика" към Агенция Митници - получена през м. юни 2004 г. в знак на признателност към ТNТ България за оказване на подкрепа и съдействие в борбата срещу наркотрафика.
 • SА 8000 (Social Accountability) - международен стандарт за социална отговорност – сертификация – м. август 2005 г.
 • Специална награда “Офис на годината 2005” на сп. Офис - получена през м. март 2006 г. за сградата и условията на работа в новият централен офис на ТNТ България, София.
 • "TAPA" A - Technology Asset Protection Association - международен стандарт за сигурност на сградите и операциите - сертификация м. април 2006 г. на централния офис на TNT България.
 • OHSAS18001 - международен сертификат за управление на системите по здравословни и безопасни условия на труд - сертификация м. ноември 2006 г.
 • ISO14001 - международен сертификат за управление на системата за околна среда - сертификация м. ноември 2006 г.
 • Награда за социално-отговорна компания на в. Пари, категория "Лоялност към партьори и конкуренти" - 30 септември, 2008 г.
 • Награда за „Инвеститор в околната среда“ в Годишните награди за отговорен бизнес на BBLF,категория "Инвеститор в околната среда" - 22 януари, 2009 г.
 • Награда за “Устойчив бизнес за 2008, 2009 и 2010 г.на престижния конкурс “Мениджър на годината” на сп. Мениджър - м. юли 2010 г.
 • През м. април 2012 г., TNT България беше включена в престижната програма Европейски Бизнес Награди 2012-2013 г. в категория ”Фокус върху клиента” и ще се състезава за отличието “национален победител” заедно с още 20 водещи в своите индустрии компании от цялата страна.
 • Награда "Космат дъб" в категория "Бизнес" за принос в политиките за устойчиво развитие за 2012г. от Коалиция за устойчиво развитие. Наградата получихме в началото на 2013г. на специална церемония. 
  Мотиви: От „ТНТ България” искрено вярват, че съхраняването на природата е колкото отговорност на компанията, толкова и лична кауза, и подпомагат своите служители да допринесат към общата ценност чрез инициативата “Карай колело, стигни навреме”.
  С цел да стимулира своите служители да намалят сво­ите въглеродни емисии, фирмата подари брандирано колело на всеки, който е готов да замени колата или градския транспорт, за да стигне до работа. Всеки, кой­то се включи в проекта, трябваше да дойде на работа поне 5 пъти с колело и да се регистрира в отдел „Чо­вешки ресурси”. Само седмица след старта на кампани­ята почти половината от служителите се присъединиха и подписаха своите сертификати за участие.
  Доказателства: Еко инициативите на фирмата попаднаха в Европеийската книга за добри практики, илюстрираща програми за устойчиво развитие. Изданието бе разпространено по време на „Рио+20” на Форума за корпоративна устойчивост.
  Очаквания: Да задълбочи и разшири диалога и сътрудничеството с граждански общност, публична администрация и с други представители на бизнеса по разрешаването на тревожни теми от екологичната обстановка на страната ни, да проявява социална и икономическа отговорност към конкретни каузи за защита на общественото здраве, околната и градската среда в България.

За изтегляне на списък в PDF на многото награди и акредитации, получени от TNT по света през последните години, кликнете тук.