Изпращане до и от Обединеното кралство

Изпращане през 2021 г. и след това

Споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и Европейския съюз влезе в сила от 1 януари 2021 г. Вижте нашия набор от инструменти за изпращане на fedex.com/Brexit за повече подробности относно това как се е променил Вашият процес на изпращане и как да продължите да търгувате ефективно в чужбина.