Оператор склад

гр. София

Цел и обхват на длъжността:
Във връзка с разширяване на дейността на ТНТ България ЕООД търсим да назначим допълнителни служители, които да извършват навременна обработка на пратките на клиентите ни с цел доставка навреме и в перфектно състояние на стоките.


Задължения и отговорности:
• Обработване на пратки в склада;
- Складира, разтоварва и затоварва правилно пратките, спазвайки процедурите на компанията и, избягвайки причиняването на щети на същите;
- Сканиране и опаковане на пратките;
• Комуникация с другите отдели за правилно и навременно разрешаване на възникнали проблеми и затруднения в сервизa;
• Спазване на законовите изисквания, политиките и процедурите свързани със сигурност, здраве и безопасност при работа;


Изисквания:
• Средно образование;
• Умения за работа в екип;
• Комуникативност;
• Свидетелство за правоспособност за управление на електрокар – предимство;
• Компютърна грамотност – предимство;


Ние предлагаме:
• Трудов договор;
• Работа на смени;
• Мотивиращо възнаграждение;


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография и мотивационно писмо, на е-mail адрес Hr.Bulgaria@tnt.com, в който следва да посочите име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални умения; данни за правоспособност за управление на МПС.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си. В случай, че желаете да ни дадете допълнителна данни или документи, моля да ги представите на интервюиращия Ви служител, който ще Ви ги върне веднага, щом се запознае с тях.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от "ТНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.

*пълния информационен текст за ЗЛД  може да прочете тук.