Служител Обслужване на клиенти - Frontline

гр. София

Цел на длъжността:
Във връзка с разширяване на дейността на ТНТ България ЕООД търсим да назначим допълнителни служители, които да бъдат отговорни и да предоставят отлично обслужване на клиентите, чрез осигуряване на достъп до услугите и решенията на ТNT България ЕООД.

Основни отговорности:
• Осигурява бърз и лесен контакт с клиентите;
• Разбира нуждите на клиентите и предлага подходящи решения;
• Спомага за увеличаване на приходите на компанията чрез отлично обслужване на клиентите;


Изисквания:
• Средно образование;
• Английски език – добро ниво на владеене;
• Добри компютърни умения – MS Office;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Отлични комуникативни умения;
• Търговски умения;
• Умения за работа в екип;

Ние предлагаме:
• Трудов договор;
• Възможност за развитие;
• Мотивиращо възнаграждение и социални придобивки;


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография и мотивационно писмо, на е-mail адрес Hr.Bulgaria@tnt.com, в който следва да посочите име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални умения; данни за правоспособност за управление на МПС.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си. В случай, че желаете да ни дадете допълнителна данни или документи, моля да ги представите на интервюиращия Ви служител, който ще Ви ги върне веднага, щом се запознае с тях.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от "ТНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.

*пълния информационен текст за ЗЛД  може да прочете тук.