Zásady bezpečného balení

Nesprávné balení představuje riziko pro vaše zboží, ostatní zásilky i naše zaměstnance. Dbejte proto prosím na to, aby vaše zásilka splňovala tyto minimální požadavky na balení. V opačném případě ji bohužel nemůžeme převzít.

Krabice

Poškozené krabice

Nepoužívejte děravé, zdeformované nebo jinak poškozené krabice.

 

Vlhké krabice

Nepoužívejte vlhké, prosakující nebo vodou poškozené krabice.

 

Nevhodné balení

Nedávejte těžké předměty do slabých krabic. Krabice musí být dostatečně pevné, kvalitní a vhodné velikosti. Je-li to nutné, použijte ke zpevnění krabice lepicí pásku.

 

Nad 70 kg

Krabice těžší než 70 kg musí být umístěny na paletu.

Palety

Volně uložené předměty

Vše musí být k paletě připevněno pomocí pásky anebo folie tak, aby vznikl jediný a nerozdělitelný celek.

Nekvalitní palety

Nepoužívejte nekvalitní nebo poškozené palety.

 

Nepravidelné předměty

Ostré hrany

Nechráněné nebo ostré předměty nejsou přípustné. Je zapotřebí použít dostatek výplňového materiálu, aby nedošlo ke zranění.

 

Vyčnívající části

Předměty, které přesahují nebo vyčnívají, mohou způsobit zranění, nebo poškodit jiné zásilky.

 

Zásilky obsahující nebezpečné zboží musí být plně v souladu s předpisy IATA a ADR.