Příprava palet

Jak zajistit pevnost a stabilitu

Dokonalá paleta není jen věcí stability a ochrany. Správně připravená paleta vám pomůže předejít i dodatečným nákladům. Náklady na přepravu se odvíjí od kombinace hmotnosti a objemu, tudíž vše, co zabírá prostor navíc nebo znemožňuje stohování vaší palety, může znamenat dodatečné příplatky.

Jak připravit dokonalou paletu

1. Stohujte do sloupců

Sloupce zajistí maximální pevnost při stohování. Pokud je obsah pevný, můžete použít metodu „stavění z cihel” pro větší stabilitu.

2. Nenechte nic přečnívat

Zboží by mělo být srovnané na paletu tak, aby nepřesahovalo její hranu. Palety s přečnívajícím nákladem sice akceptujeme, u nich však může snadněji dojít k poškození obsahu nebo jiných zásilek. Proto preferujeme palety se zbožím nepřesahujícím hrany.

3. Povrch palety musí být rovný

Rovný povrch paletu učiní silnou, kompaktní a stohovatelnou. Nestohovatelné palety jsou zpoplatněny.

4. Použijte pásku nebo fólii

Použijte stahovací pásku nebo fólii, aby se veškeré zboží udrželo na paletě. Upevnění musí vést i přes paletu, aby s ní zboží vytvořilo nedělitelný celek.

5. Zřetelně ji označte

Palety se při přepravě stohují, takže označení musí být umístěno na straně, nikoli na horní části.

Dokonalá paleta

Na co si dát při balení pozor

Při přípravě zásilek je důležité dodržovat zásady správného balení. Jen tak bude vaše zboží běhěm přepravy dostatečně chráněno.