Σχετικά με τις τιμές των αποστολών

Κατανοώντας το κόστος της αποστολής σας, μπορείτε να προγραμματίζετε πιο αποτελεσματικά τις μελλοντικές σας κινήσεις. Δείτε πώς υπολογίζονται οι τιμές μας.

3 παράγοντες που καθορίζουν το κόστος αποστολής

Τύπος αποστολής

Το μέγεθος και το βάρος των εμπορευμάτων επηρεάζουν το κόστος αποστολής. Είναι σημαντικό να συσκευάζετε σωστά την αποστολή σας, για να αποφεύγετε τυχόν ζημιές και καθυστερήσεις.

Προορισμός

Η απόσταση και η προσβασιμότητα των προορισμών θα επηρεάζει το κόστος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει σαφώς την αποστολή σας με τα παρεχόμενα έγγραφα.

Ταχύτητα

Το κόστος αποστολής ποικίλει, ανάλογα με την επιθυμητή ημέρα και ώρα άφιξης της αποστολής σας και την ανάγκη χρήσης υπηρεσιών παράδοσης προκαθορισμένης ώρας.

Ανάλυση του τιμολογίου σας

Κατανοήστε το κόστος αποστολής, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες χρεώσεις και επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Τιμολόγιο

Κόστος αποστολής

Εξαρτάται από τον τύπο της αποστολής και την επιλεγόμενη υπηρεσία.

Προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες

Οι πραγματικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποστολών της εταιρείας μας περιλαμβάνουν μια σειρά προαιρετικών επιπρόσθετων υπηρεσιών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

 

Εκτός συνηθισμένων ωρών
Λύσεις εισαγωγών
Λύσεις εκτελωνισμού
Ασφάλιση
Δείτε όλες τις προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες

Πρόσθετες χρεώσεις

Στις αποστολές υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος επιβολής πρόσθετων χρεώσεων. Πρόκειται για επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προστεθούν εξαιτίας μεταβλητών ή επιπλέον εξόδων που πρέπει να καλύψουμε.

 

Επίναυλος καυσίμου 
Δείτε όλες τις πρόσθετες χρεώσεις 

6 σύντομες συμβουλές για εύκολη μείωση του κόστους