Μπορώ να πραγματοποιήσω την αποστολή μου με ασφαλή τρόπο;

Μια σύντομη εισαγωγή στην αποστολή επικίνδυνων αγαθών.

Τα εμπορεύματα που σκοπεύατε να αποστείλετε με τον συνήθη τρόπο μπορεί κάλλιστα να ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Μη φοβάστε, όμως. Έχουμε προβλέψει αυτήν την περίπτωση. Διαβάστε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για να μάθετε ποια θεωρούνται επικίνδυνα αγαθά και τι μπορείτε να κάνετε ώστε να είστε σίγουροι για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση της αποστολής σας.

Τι θεωρείται επικίνδυνο;

Δεν πρόκειται μόνο για μεγάλα βαρέλια χημικών ουσιών. Θεωρείται επικίνδυνο/η οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιαδήποτε ουσία που θα μπορούσε να βλάψει εσάς, τον οδηγό, τον παραλήπτη, άλλες αποστολές ή το περιβάλλον, εάν ο χειρισμός δεν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Δεν πρόκειται μόνο για μεγάλα βαρέλια χημικών ουσιών. Θεωρείται επικίνδυνο/η οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιαδήποτε ουσία που θα μπορούσε να βλάψει εσάς, τον οδηγό, τον παραλήπτη, άλλες αποστολές ή το περιβάλλον, εάν ο χειρισμός δεν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο. μπαταρίες λιθίου –όπως οι τηλεφωνικές συσκευές ή τα laptop, είναι ορισμένα από τα εμπορεύματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα υλικά.

Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες;

Υπάρχουν εννέα κατηγορίες επικίνδυνων αγαθών, καθώς και ορισμένες υποκατηγορίες. Η συσκευασία, η σήμανση και η μεταφορά της αποστολής σας εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία εμπίπτει.

1. Εκρηκτικά
    (Όπως τα πυροτεχνήματα ή οι φωτοβολίδες)

2.1. Εύφλεκτα αέρια
       (Όπως τα αερολύματα ή το γκαζάκι
       κατασκήνωσης)

2.2. Μη εύφλεκτα αέρια
        (Όπως το συμπιεσμένο οξυγόνο)

2.3. Τοξικά αέρια
        (Όπως το διφθοριούχο οξυγόνο)
 

3. Εύφλεκτα υγρά
    (Όπως οι διαλύτες ή οι βαφές)

4.1. Εύφλεκτα στερεά
       (Όπως τα σπίρτα)
 

4.2.Ουσίες αυθόρμητα υποκείμενες σε
      καύση
      (Όπως ο φώσφορος)  

4.3.Ουσίες επικίνδυνες όταν έρχονται σε
       επαφή με το νερό
       (Όπως το καρβίδιο)

5.1. Οξειδωτικά
        (Όπως τα λιπάσματα)

5.2. Οργανικά υπεροξείδια
        (Όπως τα κιτ επισκευής γυάλινων ινών)
 

6.1. Τοξικές ουσίες
       (Όπως τα φυτοφάρμακα)

6.2. Μολυσματικές ουσίες
       (Όπως οι αιματολογικές εξετάσεις
       ή οι ιατρικές δοκιμές)

7. Ραδιενεργά υλικά
     (Όπως οι ανιχνευτές καπνού)

8. Διαβρωτικά
    (Όπως η χλωρίνη ή τα καθαριστικά
    αποχέτευσης)

9. Διάφορες επικίνδυνες ουσίες
    (Όπως οι αερόσακοι ή οι μαγνήτες,
    οι τηλεφωνικές συσκευές ή τα laptop)

Υπάρχουν άλλες ετικέτες σήμανσης τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσω;

Εάν εντοπίσετε στα αντικείμενα που θέλετε να αποστείλετε οποιαδήποτε από τις ετικέτες σήμανσης που παρουσιάζονται παρακάτω, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε.

                                

Πού μπορώ να βρω περισσότερες λεπτομέρειες;

Εάν δεν είστε βέβαιοι κατά πόσο η αποστολή σας περιλαμβάνει επικίνδυνα αγαθά, ζητήστε από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή ένα Material Safety Data Sheet (MSDS). Εάν περιλαμβάνει αριθμό UN, αναφέρεται σε επικίνδυνα αγαθά. Εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ποιος έχει την ευθύνη για όλα αυτά

Αποτελεί ευθύνη του προσώπου που πραγματοποιεί την αποστολή να διασφαλίζει την ορθή δήλωση, συσκευασία και σήμανση των επικίνδυνων αγαθών με τα κατάλληλα έγγραφα για τις χώρες προέλευσης, μεταφοράς και προορισμού.

 

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να σας διευκολύνουμε όσο είναι δυνατό για να ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες. Με λίγη ομαδική δουλειά, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή των επικίνδυνων αγαθών σας σε ελάχιστο χρόνο.

Οπότε, πώς μπορώ να αποστείλω τα επικίνδυνα αγαθά μου;

Δεν υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής επικίνδυνων αγαθών. Ουσιαστικά εξαρτάται από τα εμπορεύματα που θέλετε να αποστείλετε. Επομένως, επικοινωνήστε με την ομάδα των ειδικών μας, πατώντας το παρακάτω κουμπί. Θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία αποστολής. Αυτό ήταν!