Εκτελωνισμός

Κατά την αποστολή εμπορευμάτων στο εξωτερικό, μπορεί να προκληθούν καθυστερήσεις στο τελωνείο. Δείτε τι να περιμένετε όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές και πώς να αποφύγετε τις καθυστερήσεις στα σύνορα.

Βασικές οδηγίες για τον εκτελωνισμό

Ελέγξτε τους κανονισμούς αποστολής

Οι κανονισμοί διαφέρουν και αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές μπορεί να πραγματοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για τις απαραίτητες άδειες, τυχόν ειδικές διατάξεις και τα εμπορεύματα για τα οποία ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις στη χώρα προς την οποία πραγματοποιείτε την αποστολή.

Προετοιμάστε τα απαραίτητα έγγραφα

Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα εκ των προτέρων, προκειμένου να αποφύγετε τις καθυστερήσεις στα σύνορα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο εμπορικό σας τιμολόγιο, εφόσον μέσω αυτού οι τελωνειακές αρχές θα ταξινομήσουν και θα διεκπεραιώσουν την αποστολή σας.

Δασμοί και φόροι

Στις διεθνείς αποστολές συχνά επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί και φόροι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθείτε εξ' απροόπτου. Εφόσον ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και την αξία της αποστολής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί είτε από εσάς είτε από τον παραλήπτη.

Ξεκινήστε να πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές

Αποφύγετε την ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία με τη βοήθεια της ΤΝΤ

Επαλήθευση διεύθυνσης

Συνήθως, τα τελωνεία πρέπει να επαληθεύσουν την προέλευση και τον προορισμό της αποστολής σας. Η βάση δεδομένων μας επαληθεύει αυτόματα τις διευθύνσεις και επομένως γνωρίζετε εκ των προτέρων εάν τα εμπορεύματά σας θα μπορέσουν να φθάσουν στον τελικό προορισμό τους.

Ηλεκτρονικό εμπορικό τιμολόγιο

Το πλήρες και ολοκληρωμένο εμπορικό τιμολόγιο είναι ζωτικής σημασίας, για να ολοκληρώσετε απρόσκοπτα τη διαδικασία του εκτελωνισμού. Δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό εμπορικό τιμολόγιο στο myTNT ή κατεβάζοντας ένα υπόδειγμα από τον ιστότοπό μας, θα επιταχύνετε τη διαδικασία.

Παρακολούθηση πόρτα-πόρτα

Η αποστολή σας δεν εξαφανίζεται μόλις φύγει από τη χώρα και επομένως θα πρέπει να μπορείτε να δείτε πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Το εργαλείο Παρακολούθηση & Εντοπισμός σάς επιτρέπει να εντοπίζετε την αποστολή σας οπουδήποτε ανά τον κόσμο και σας ενημερώνει πότε αναμένουμε να φτάσει στον προορισμό της.

Θέματα εξαγωγών και εισαγωγών