TNT ohutu pakendamise nõuded

Puudulikult pakitud saadetis seab ohtu Sinu kauba, muud saadetised ja TNT töötajad. Sinu saadetis peab vastama meie ohutu pakendamise nõuetele. Kulleritel on õigus keelduda allpool kirjeldatud viisil pakendatud esemetest.

Kastid

Kahjustatud kastid

Augulisi, muljutud või muul moel kahjustatud kaste ei tohi kasutada.


Märjad kastid

Märgi, lekkivaid või veekahjustustega kaste ei tohi kasutada.


Mittesobilik pakendamine

Nõrgad kastid ei tohi sisaldada raskeid esemeid. Kastid peavad olema piisava vastupidavuse, kvaliteedi ja suurusega. Vajaduse korral kasuta kasti tugevdamiseks nööri/teipi.


Üle 70 kg

Üle 70 kg kaaluvad kastid tuleb kinnitada kaubaalusele.

Kaubaalused

Lahtised esemed

Kõik esemed peavad olema nööri, teibi ja/või kile abil aluse külge kinnitatud − tulemuseks peab olema terviklik lahutamatu üksus.

Kehva kvaliteediga kaubaalused

Kehva kvaliteediga või kahjustatud kaubaaluseid ei tohi kasutada.

Ebakorrapärased esemed

Teravad servad

Teravad servad ei tohi olla katmata. Vigastuste vältimiseks kata need piisava vooderdusmaterjaliga.


Esileulatuvad osad

Üle aluse serva või väljaulatuvad esemed võivad tekitada kehavigastusi või kahjustada muid saadetisi.

Ohtlikke kaupu sisaldav saadetis peab vastama kõigile IATA ja ADR-i nõuetele.