Kaubaaluste ettevalmistamine

Kuidas tagada stabiilsus ja vastupidavus?

Kaubaaluse korrektsel pakendamisel pole tähtsad mitte ainult stabiilsus ja vastupidavus. Korralik pakendamine aitab vältida lisakulusid. Kuna meie tasud põhinevad kaalu ja mahu kombinatsioonil, võivad lisatasud kaasneda kõigega, mis võtab lisaruumi või mille tõttu ei saa kaubaalust virnastada.

Juhised kaubaaluste õigeks pakkimiseks

1. Aseta kastid virna

Virnastamine tagab kaubaaluse maksimaalse vastupidavuse. Kui alusel paiknev kaup on jäik, võid virnastamisel stabiilsuse suurendamiseks kasutada müüriladumismustrit.

2. Väldi üleulatuvaid osi

Esemed peavad täpselt kaubaalusele mahtuma ega tohi üle serva ulatuda. Kuigi transpordime ka üleulatuvate osadega kaubaaluseid, eelistame siiski kaubaalusele täpselt mahtuvaid saadetisi, sest nendega korral on kahjustuste oht väiksem.

3. Hoia alus tasapinnaline

Ühetasane pealispind muudab aluse vastupidavaks, kompaktseks ja virnastatavaks. Virnastamatu kaubaalusega kaasneb lisatasu.

4. Kasuta nööri võI kilet

Kasuta nööri ja/või kilet, et esemed kindlalt alusele fikseerida. Kiletada tuleks ka alus.

5. Märgista selgelt

Kuna kaubaalused tuleb transportimiseks virnastada, kinnita sildid pakendi küljele, mitte peale.

Õigesti pakitud kaubaalus

Pakenda hoolsalt

Pakend peab vastama meie miinimumnõuetele.