TNT:n ohjeet turvalliseen pakkaamiseen

Huonosti pakattu lähetys saattaa tavarasi, muut lähetykset ja työntekijämme vaaraan. Lähetyksesi on oltava turvallisen pakkaustapamme mukainen. Meillä on oikeus kieltäytyä ottamasta kyytiin alla kuvatuilla tavoilla pakatut lähetykset.

Pakettilähetykset

Vahingoittuneet pakkaukset

Älä käytä reikäisiä, ruhjoutuneita tai muuten vahingoittuneita pakkauksia.


Kastuneet laatikot

Ei kastuneita, vuotavia tai veden vaurioittamia pakkauksia.


Sopimaton pakkaaminen

Ei painavia tavaroita ohuisiin laatikoihin. Laatikoiden on oltava riittävän kestäviä, laadukkaita ja oikean kokoisia. Käytä tarvittaessa pantoja pakkauksen vahvistamiseen.


Yli 70 kg

Yli 70 kg:n pakkaukset on pakattava kuormalavalle.

Kuormalavat

Irtotavarat

Kaikki tavarat on kiinnitettävä lavaan pannoilla ja/tai pakkausmuovilla yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi.

Huonolaatuiset lavat

Älä käytä huonolaatuisia tai vaurioituneita lavoja.

Epäsäännölliset tavarat

Terävät reunat

Ei suojaamattomia tai teräviä tavaroita. Tavaran vaurioitumisen tai ihmisten loukkaantumisvaaran ehkäisemiseksi vaaditaan riittävä määrä pehmustetta.


Ulkonevat osat

Reunat ylittävät tavarat tai ulos työntyvät osat voivat aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa muita lähetyksiä.

Vaarallisia aineita sisältävien lähetysten on kaikilta osin oltava TNT:n määräysten lisäksi myös IATA- ja ADR-määräysten mukaisia.