TNT drošas iepakošanas noteikumi

Nekvalitatīvs iepakojums apdraud gan Jūsu preces, gan citus sūtījumus, gan arī TNT darbiniekus. Jūsu sūtījumam jāatbilst mūsu izstrādātajiem drošas iepakošanas noteikumiem. Kurjeriem ir tiesības nepieņemt šāda veida sūtījumus:

Kastes

Bojātas kastes

Nedrīkst izmantot caurdurtas, saspiestas vai citādi bojātas kastes.


Slapjas kastes

Nedrīkst izmantot slapjas, pilošas vai samirkušas kastes.


Nepiemērots iepakojums

Smagus priekšmetus nedrīkst likt neizturīgās kastēs. Kastēm jābūt pietiekami izturīgām, kvalitatīvām un ietilpīgām. Ja nepieciešams, kastes nostiprināšanai izmantojiet papildu siksnas.


Virs 70 kg

Kastes, kas smagākas par 70 kg, jānovieto uz paletēm.

Paletes

Nenostiprināti priekšmeti

Visiem priekšmetiem jābūt piestiprinātiem paletei ar siksnām un/vai ietinamo materiālu, lai veidotos viena nedalāma vienība.

Sliktas kvalitātes paletes

Nedrīkst izmantot sliktas kvalitātes vai bojātas paletes.

Nestandarta preces

Asas malas

Asi priekšmeti nedrīkst būt atsegti. Lai novērstu traumas, tās nepieciešams īpaši nopakot.


Izvirzītas daļas

Priekšmeti, kas sniedzas pāri malām vai ir izvirzījušies, var radīt traumas vai sabojāt citus sūtījumus.

Sūtījumiem, kas ietver bīstamas preces, pilnībā jāatbilst IATA un ADR noteikumiem.