Paletes

Kā panākt paletes stabilitāti

Pareizi iepakota palete nebūs tikai stabila un pasargāta. Tā arī ļaus jums izvairīties no papildus piemaksām. Tā kā piemaksu apmēru nosaka gan paletes apjomsvars, gan izmērs, jebkas, kas aizņem papildu vietu vai neļauj paleti kraut vienu uz otras, visticamāk, varētu radīt papildu piemaksas.

Padomi paletes sapakošanai

1. Kraujiet kolonnās

Kolonnās sakrautas paletes ir stabilākas. Ja saturs nav trausls, vēl stabilāks krāvums veidosies, ja izmantosiet "ķieģeļu principu".

2. Nepārsniedziet paletes izmērus

Preces jānovieto uz paletes tā, lai tās nesniegtos pāri paletes malām. Ja preces sniegsies pāri paletes malām, mēs paleti nepieņemsim.

3. Raugieties, lai sūtījumu virsma būtu līdzena

Paletes augšējai virsmai jābūt līdzenai, izturīgai un ar iespēju kraut citas paletes virsū. Par paletēm, kuras nevar sakraut vienu uz otras, tiks piemērota piemaksa.

4. Nostipriniet ar siksnām un/vai iepakojuma plēvi

Izmantojiet divas siksnas no abām pusēm un/vai ietiniet paleti plēvē, lai priekšmeti uz paletes neizkustētos. Pārsietai un/vai ietītai jābūt arī pašai paletei.

5. Skaidri redzams marķējums

Tā kā paletes tiek krautas viena uz otras, marķējumam jābūt piestiprinātam pie sānu malas, nevis augšpusē. Peletēm, kuras nav kraujamas viena uz otras, jābūt aplīmētām ar atbilstošu marķējumu. 

 

Padoms: paletēm, kuras ir kraujamas viena uz otras, ielieciet marķējuma kopiju kastē. Paletēm, kuras nav kraujamas viena uz otras un kuras satur nestandarta izmēra preces, piestipriniet uzlīmi uz preces — ja preces tiks ietītas ar plēvē, piestipriniet marķējumu pirms ietīšanas.

Pareizi iepakota palete

Pievērsiet uzmanību iepakojumam

Iepakojumam jāatbilst mūsu minimālajām prasībām.