Pravilnik za varno pakiranje pošiljk TNT

Neustrezna embalaža lahko ogrozi varnost vašega blaga, drugih pošiljk in zaposlenih družbe TNT. Vaša pošiljka mora biti skladna z našim pravilnikom o varnem pakiranju. Kurirji imajo pravico, da zavrnejo spodaj opisane pošiljke.

Škatle

Poškodovane škatle

Ne uporabljajte preluknjanih, potlačenih ali drugače poškodovanih škatel.


Mokre škatle

Ne uporabljajte mokrih škatel ali škatel, ki puščajo oziroma so bile poškodovane zaradi vlage.


Neprimerna embalaža

Za pošiljanje težkega blaga uporabljajte čvrste škatle. Vedno uporabite embalažo ustrezne trdnosti, kakovosti in velikosti. Po potrebi lahko embalažo ojačate z dodatnimi trakovi/jermeni.


Pošiljke težje od 70 kg

Pri pošiljkah, ki so težje od 70 kg, je nujna uporaba palet.

Palete

Nepritrjeni predmeti

Vsi predmeti morajo biti pritrjeni na paleto z jermeni in/ali ovojno folijo ter tako tvoriti neločljivo enoto.

Palete nizke kakovosti

Ne uporabljajte palet nizke kakovosti ali poškodovanih palet.

Predmeti nepravilnih oblik

Ostri robovi

Ostri predmeti ne smejo biti izpostavljeni. Za preprečitev poškodb je potrebna izdatna količina polnila.


Štrleči deli

Predmeti, ki visijo čez paleto ali štrlijo ven, lahko poškodujejo ljudi in druge pošiljke.

Pošiljke z nevarnim blagom morajo ustrezati predpisom IATA in ADR.