CO2 services

Spåra och minska din miljöpåverkan

Synliggör och minska din verksamhets miljöpåverkan med våra olika typer av rapporter, modeller och CO2-neutrala transporter

 

För att synliggöra och minska CO2-utsläppen från din verksamhet och på så sätt minska miljöpåverkan, erbjuder vi ett antal användbara tjänster – som att kompensera koldioxidutsläppen från dina försändelser, förutsäga och utvärdera din klimatpåverkan och hitta sätt att möta ditt företags efterlevnadsbehov.

 

CO2 rapporter

 • Spåra och analysera ditt CO2-avtryck
 • Välj dina rapporters innehåll och frekvens — från en summering på en sida till detaljerade datautdrag
 • Fullständigt kontrollerat av externa revisorer mot den ledande europeiska standarden (EN16258)
 • Avgifter


CO2 neutrala transporter

 • Fullt kompenserade CO2 utsläpp från dina försändelser
 • Använder högsta "Gold Standard" för koldioxidkrediter
 • Årliga certifikat som anger neutraliserade koldioxidmängder
 • TNT "CO2 Neutral" logotypen låter dina kunder veta att du bryr dig om miljön
 • Avgifter


CO2 och globala leveranskedjor

 • Förutse och beräkna ditt CO2-avtryck
 • CO2 Quote förutser miljöpåverkan vid anbud och offertförfrågningar
 • CO2 Scenario beräknar och optimerar utsläppen i din transportkedja för att minska det totala avtrycket
 • Avgifter