Chứng từ

Chuẩn bị giấy tờ cho hàng hóa của bạn

Hóa đơn thương mại phù hợp, hoàn chỉnh và không vận đơn sẽ giúp hàng hóa của bạn không bị chậm trễ một cách không cần thiết.

Hóa đơn thương mạI

Tất cả các hàng hóa vận chuyển quốc tế cần phải có hóa đơn cung cấp cho hải quan nước sở tại. Bạn cần biết như sau. 

Không vận đơn

Không vận đơn gửi kèm với hàng hóa của bạn phải được điền bằng tay hoặc sử dụng các công cụ gửi hàng trực tuyến của chúng tôi. 

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm