Tải về hữu dụng

Các nguồn dữ liệu TNT cho các nhu cầu gửi hàng của bạn

Tải và lưu TNT User Guide (112MB) và các tài liệu hữu dụng khác cho các nhu cầu gửi hàng của bạn.

Hướng dẫn Người dùng TNT

Người đồng hành việc vận chuyển của bạn: Tải về

Công cụ gửi hàng

Hướng dẫn Người dùng về Hóa đơn và Thanh toán trực tuyến: Tải về

Phụ phí

TàI liệu chuyên ngành

Ngành tự động hóa

Tìm hiểu thêm về TNT và Ngành Tự động hóa

Tải về các khách hàng điển hình (Từ Hoa Kỳ đến Châu Âu)

Tải về các khách hàng điển hình (Từ Châu Âu đến Hoa Kỳ)

Ngành công nghệ cao - nhập vào để sản xuất

Tìm hiểu thêm về TNT và Sản xuất của Ngành Công nghệ cao

Tải về các khách hàng điển hình

Ngành công nghệ cao - sản phẩm hoàn thiện

Tìm hiểu thêm về TNT và Vận chuyển trong Ngành Công nghệ cao

Tải về các khách hàng điển hình

Ngành chăm sóc sức khỏe - kiểm nghiệm thuốc

Tìm hiểu thêm về TNT và kiểm nghiệm thuốc

Tải về các khách hàng điển hình

Kỹ thuật thiết bị y tế

Tìm hiểu thêm về TNT và Kỹ thuật Thiết bị Y tế

Tải về các khách hàng điển hình

Ngành công nghiệp hóa - nhập vào để sản xuất

Tải về các khách hàng điển hình

Ngành công nghiệp hóa - sản phẩm hoàn thiện

Tìm hiểu thêm về TNT và Phân phối Công nghiệp hóa

Tải về các khách hàng điển hình

Hàng hóa nguy hiểm

Chứng nhận

Chứng nhận

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm