Контрол върху износа и санкции

Как да се спазят санкциите и нормативите, регулиращи износа

Доставката на стоки до определени страни е засегната от контрола на износа и продължаващите международни санкции на база вида на стоките, страната на произход и страната на доставка или страните, участващи в сделката.

Докато TNT работи в повечето страни, които в момента са предмет на международни санкции, ние ще доставяме само в съответствие с нормативната уредба и санкциите наложени от ООН, Европейския съюз, САЩ и други страни. Моля, обърнете се към Общи условия на TNT за транспорт за обработката на стратегически стоки и ограничени дестинации за подробности относно третирането на ограничена, но законна търговия.

Лица с отказан достъп

Списъци с лица с отказан достъп са част от международни режими за санкции и изисквания за контрол на износа. TNT не приема пратки до и от физически и юридически лица, посочени като лица с отказан достъп.
 

Полезни връзки:


Стратегически стоки

Стратегически стоки са военни или стоки с двойна употреба, които могат да се използват, както за граждански, така и за военни цели. TNT не класифицира каквито и да е стратегически стоки, това е отговорност на изпращача. Нашите възможности за услуга варират с местоположението, но винаги изискват ясна информация за всички приложими лицензи. Моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти за повече информация.


Полезни връзки:


Санкционирани дестинации

За да се придържа към международните санкции, TNT е спряла определени услуги или е приложила допълнителни изисквания за доставките. Следва преглед по страни на всяка програма санкции, засягащи услугите на TNT.
 

Полезни връзки:

Беларус

- Сервизът между Канада и Беларус е спрян до второ нареждане.

 

Крим

- От 1 април 2016 г. TNT не обслужва региона на Крим.

 

Куба

- От 1 февруари 2016 г. TNT не обслужва Куба.

- TNT не обслужва нито едно кубинско посолство или консулство по света.

 

Иран

- От 1 април 2016 г. TNT не обслужва Иран.

- TNT не обслужва нито едно иранско посолство или консулство по света.

 

КНДР (Cеверна Корея)

- TNT не обслужва Северна Корея.

- TNT не обслужва нито едно корейско посолство или консулство по света.

 

Русия

Европейският съюз и САЩ предприеха определени санкции срещу Русия. С цел оптимално обслужване на територията на Русия, TNT прилага следните мерки:

- Военни стоки не се приемат от/до Русия.
- Не се приемат стоки с двойна употреба за военни цели за Русия.
- Стоки от списъка с оборудване, съдържащи запалими вещества изискват лиценз, за да бъдат приети за износ за Русия. Вижте документа.

 

Судан

- От 1 април 2016 г. TNT не обслужва Судан.

- TNT не обслужва нито едно суданско посолство или консулство по света.

 

Сирия

- TNT не обслужва Сирия.

- TNT не обслужва нито едно сирийско посолство или консулство по света.