Такса "Гориво" за Европа 

(с изключение на Великобритания и Ирландия)

TNT прилага за всички пратки допълнителна такса "Гориво", базирана на променлив индекс.

Актуален индекс на такса "Гориво" за Европа (приложима за всички клиенти на TNT България):

 

  • 2 декември - 31 декември 2018 г.: 19.00%
  • 28 октомври - 1 декември 2018 г.: 18.50%
  • 30 септември - 27 октомври 2018 г.: 17.50%

Такса „Гориво“ се базира на цената на американския индекс U.S. Gulf Coast (USGC) за самолетно гориво от керосинов тип. Преди този индекс се променяше всеки месец въз основа на закръглена средна стойност на цена за галон за самолетно гориво, публикуван от Американската агенция по енергетика (EIA). За да изтеглите актуална таблица с цените, моля кликнете тук.

 

В сила от 1 януари 2019 г. такса „Гориво“ на TNT ще бъде актуализирана на седмична база. Актуализирането ще се извършва в съответствие с промяната в цените на USGC индекса, съгласно следната таблица:

 

Моля, обърнете внимание, че при прилагането на индекса за такса гориво има двумесечен срок на забавяне. Например средната месечна цена за самолетно гориво през месец април ще бъде публикувана във втората седмица на месец май и ще бъде използвана за определяне таксата за гориво през юни. 

 

TNT си запазва правото да променя такса „Гориво“ и таблицата без предизвестие. Размерът и продължителността на допълнителната такса ще се определят по преценка на TNT. Таблицата ще бъде актуализирана ако такса „Гориво“ се покачи над максималната или се понижи над минималната стойности или, ако има промени в определени обстоятелства. 

 

Моля, за допълнителна и актуална информация относно таксата за гориво, посещавайте редовно тази страница.