Такса "Гориво" за Европа 

(с изключение на Великобритания и Ирландия)

Поради продължаващите колебания в цените на горивата, TNT прилага индекс на база гориво чрез допълнителна такса за всички пратки. Този подход осигурява на нашите клиенти прозрачен механизъм, чрез който се събират такси за разходи за гориво, като тази такса се покачва или спада в съответствие с промените на цените на горивата.

Тези ставки се прилагат за фактури, издадени в Европа (с изключение на Великобритания и Ирландия, където се прилага различен модел). За актуална информация за базовия индекс на TNT за допълнителната такса "Гориво" за тези страни, моля, кликнете тук.

 

Актуален индекс на такса "Гориво" за Европа (приложима за всички клиенти на TNT България):

  • 29 октомври - 2 декември 2017 г.: 14.00%
  • 3 декември - 30 декември 2017 г.: 14.50%

Базовият индекс за допълнителната такса Гориво за Европейските фактуриращи страни се основава на спот цената на лондонския суров петрол, сорт Брент. Той ще бъде предмет на месечни корекции на закръглената средна спот цена за барел суров петрол, както е публикувано в официалната страница на World Bank.  За да изтеглите последните месечни данни от сайта им, моля, кликнете тук. Суровият петрол е основния продукт за производството на самолетно гориво и на дизел за камиони. Поради това се смята за подходящ базов индекс за въздушния и за автомобилния транспорт.


Моля, имайте предвид, че има 1 месец закъснение в прилагането на индекса за допълнителна такса Гориво. Например, средната месечна цена на сорт Брент през април ще бъде публикувана през втората седмица на май и ще се използва за определяне на приложимата допълнителна такса гориво през юни.


Допълнителната такса Гориво на TNT Express ще бъде коригирана месечно в съответствие с промяната на спот цените на суровия петрол Брент съгласно следната таблица: 

fuel-surcharge-table-europe_31_Oct_2017_bg_bg_final

TNT си запазва правото да променя индекса на допълнителна такса Гориво и таблицата без предизвестие. Стойността и времетраенето на допълнителната такса ще се определят по преценка на TNT.

Моля, проверявайте тази секция в интернет страницата ни регулярно за текущи актуализации.