Допълнителна такса „Гориво“ в Европа


TNT прилага към всички пратки допълнителна такса „Гориво“, базирана на променлив индекс. Тя се изчислява въз основа на спот цената за самолетно гориво от керосинов тип според индекса U.S. Gulf Coast (USGC) (публикувана от US Energy Information Administration тук).

Седмица

Цена за седмицата

Долара за галон

Допълнителна такса за гориво

Всички услуги


Преди допълнителната такса „Гориво“ се коригираше ежемесечно. От 1 януари 2019 г. допълнителната такса за гориво на TNT ще се коригира на седмична база в съответствие със следната таблица: 

TNT Europe

Ценови диапазон

Долара за галон

Допълнителна такса за гориво

Индексът за допълнителната такса за гориво ще се прилага със закъснение от 2 седмици.Например таксата за 21 януари 2019 г. ще бъде базирана на средната спот цена за 11 януари. Промените в допълнителната такса за гориво влизат в сила всеки понеделник. Информацията за допълнителната такса за гориво ще бъде налична в петъка преди датата, на която трябва да се приложи таксата.

За седмиците 31 декември 2018 г. – 6 януари 2019 г. и 7 януари 2019 г. – 13 януари 2019 г. TNT работеше с допълнително закъснение от 1 седмица между определянето на цените на горивата и размера на допълнителната такса за гориво. TNT може да прилага по-голямо закъснение, когато публикуването на цените на горивата на адрес eia.gov се забави.

TNT си запазва правото да променя индекса и таблицата за допълнителни такси без предварително известие. Размерът и срокът на валидност на таксата се определят единствено по усмотрение на TNT. Ако допълнителната такса за гориво надвиши максималната стойност или слезе под минималната, или ако има промени в точките, при които се задейства, таблицата по-горе ще бъде актуализирана.

За допълнителни новини и актуализации относно такса „Гориво“ проверявайте редовно настоящата страница .