Сравнение на инструментите за изпращане

Изберете как да се свържете с TNT

Как Вашият бизнес да се свърже и работи оптимално с TNT?

Сравнение на инструментите за изпращане

Изберете от нашата гама електронни инструменти за всичко - от заявки за еднократни доставки, до напълно интегрирани IT решения.

е-инструментиTNT.comMyTNTExpress shipperExpress managerExpress connect
 Изпратете сегаРегистрацияРегистрацияСвържете се с насСвържете се с нас

Справка за цена

Да

Да

Да

Да

Да

Потвърждаване на транзитно време

Да

Да

Нe

Нe

Нe

Заявка за взимане на пратка

Да

Да

Да

Нe

Да

Подготвяне на документацията за изпращане

Да

Да

Да

Да

Да

Съхраняване и управление на адреси

Нe

Да

Да

Да

Да

Препращаne на документацията на получателя

Нe

Да

Да

Да

Да

Проследяванe в реално време

Да

Да

Да

Да

Да

Множество потребители

Нe

Да

Да

Да

Да

Организиране на взимане в чужбина и внос в България (Import Express)

Нe

Да

Нe

Нe

Да

Преглед и изтегляне на фактури

Нe

Да

Нe

Нe

Нe

Създаване на шаблони за регулярни доставки

Нe

Нe

Да

Да

Нe

Генериране на партиди с етикети за идентични доставки до няколко адреси

Нe

Нe

Нe

Да

Нe

Консолидиране на сходни пратки

Нe

Нe

Нe

Да

Нe