Какво искате да изпратите?

Независимо дали става дума за документи, товари, или нещо, изискващо малко повече планиране, ще намерим най-добрия начин, да превозим пратката Ви от точка А до точка Б. Така че, поставете ни предизвикателство и открийте защо сме най-добрият транспортен доставчик в света за специални услуги.

 

 

Ние транспортираме всичко

От праисторически скелети до най-новата соларна автомобилна технология, ние сме превозвали почти всичко. Все пак има някои видове специализирани пратки, в които сме особено опитни.

 

 

 

Медицински консумативи

Логистиката в сферата на здравеопазването е изправена пред уникални разпоредби и предизвикателства. Тук, дори малки маржове могат да доведат до огромна разлика. Например ваксините. Промяна от само 2°C може да направи цяла партида неизползваема.

 

Промишлено оборудване

Процесът по транспорт и дистрибуция на промишлени стоки е воден от натиска да спазите крайните срокове на Вашите клиенти. Нашият опит и познания на местно ниво Ви помагат да изпълните всяко обещание към всеки клиент.

 

Високотехнологични стоки

Когато става въпрос за високи технологии, ако един компонент липсва, целият продукт е неуспешен. Ние гарантираме, че ще имате всичко необходимо, когато се нуждаете от него, за да можете да спазите своите производствени срокове и пускови дати.

Автомобилни части

Нашият опит означава, че можем да осигурим бързи, надеждни и специализирани услуги в рамките на Вашата верига за доставки на автомобилни компоненти – а това поддържа работата във фабриките Ви по график и подпомага растежа на бизнеса Ви.